Kuntotarkastus asiantuntijapalvelusopimuksena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304281
Title: Kuntotarkastus asiantuntijapalvelusopimuksena
Author: Pikkusaari, Leena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304281
http://hdl.handle.net/10138/191389
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Oman asunnon hankinta on tavalliselle keskivertokuluttajalle usein elämän suurin investointi. Omakotitalon hankintaan liittyy aina riski siitä, ettei se vastaa laadultaan sitä, mitä ostaja on odottanut. Suurin riski sisältyy tilanteeseen, jossa kaupan kohteessa ilmenee useammankin vuoden asumisen jälkeen niin sanottu piilevä eli salainen virhe. Tyypillisesti salainen virhe on kiinteistössä myöhemmin esiin tuleva kosteus- ja homevaurio. Asuinkiinteistön myyjä vastaa salaisesta virheestä viisi vuotta kaupanteon jälkeen. Kuntotarkastuksella pyritään ennakolta selvittämään kaupan kohteen kunto ja kuntotarkastuksen teettäminen ennen yksityishenkilöiden välisen kaupan päättämistä on nykyisin enemmän sääntö kuin poikkeus. Toimeksiantajalle on iso merkitys sillä, että kuntotarkastuksen suorittaa asiantunteva pätevöitynyt kuntotarkastaja. Tutkielman tavoitteena on selvittää, voidaanko kuntotarkastustoimintaa pitää asiantuntijapalveluna. Koska kuntotarkastuksesta ei ole omaa lainsäädäntöä, tutkielmassa tarkastellaan, miten asianajo- ja kiinteistönvälitystoimintaa on säännelty. Tarkastelussa esiin tulleiden seikkojen perusteella kuntotarkastusta voidaan pitää asiantuntijapalveluna. Kuntotarkastustoimintaan liitetään aivan samoja velvoitteita ja toimintaa ohjaavia periaatteita, kuin lähemmän tarkastelun kohteena olleisiin asiantuntijapalveluihin. Vastuullista kuntotarkastusta tekevillä toimijoilla on olemassa hyvin seikkaperäiset ohjeet siitä, miten tarkastus tulee suorittaa. Ohjeissa myös painotetaan tarkastustoimintaan liittyviä eettisiä arvoja, kuten kuntotarkastajan puolueettomuutta, riippumattomuutta ja esteettömyyttä tehtävän suorittamisessa. Tutkielman toisena tavoitteena on selvittää, aiheuttaako velvoittavan lainsäädännön puuttuminen ongelmia ratkaistaessa osapuolien riitoja, kun tarkastustoimintaan sisältyy niin paljon sisällöllisiä ja laadullisia eroavaisuuksia. Tarkempana tutkimuskysymyksenä esitetään, aiheutuuko tilanteesta ongelmia kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta. Tarkastelussa esiintulleiden seikkojen perusteella voidaan todeta, että kuntotarkastuspalveluita tarjoavien tarkastustoiminnassa esiintyvät sisällölliset ja laadulliset erot aiheuttavat suurimman osan asuinkiinteistöjen kaupoista syntyvistä riidoista. Toimeksiantajilla ei myöskään aina ole itsellä riittävää tietoa siitä, minkä sisältöisenä kuntotarkastussopimus tulisi tehdä. Nykyisellään tilannetta ei voida pitää tyydyttävänä. Myyjällä on laaja vastuu esiintulevista laatuvirheistä. Ostajaa pidetään lähtökohtaisesti heikompana osapuolena, vaikka asuinkiinteistön myyntitilanteessa myyjä ja ostaja toimivat molemmat yksityishenkilöinä pyrkien tyydyttämään oman asumistarpeensa. Kumpikin osapuoli, myyjä sekä ostaja, voivat olla sopimussuhteessa vahva, normaali tai heikko osapuoli. Erilaisia tilanteita voi näin ollen syntyä yhdeksän. Tästä asetelmasta johtuen ei ostajaa voida automaattisesti pitää sopimussuhteen heikompana osapuolena. Tutkielmassa tehdyn tarkastelun perusteella näyttäisi siltä, että ainoastaan asuinkiinteistökauppoihin liitettävä pakollinen kuntotarkastus ja luvanvarainen kuntotarkastustoiminta voisivat yhdessä parhaiten ennakolta estää piilovirheiden aiheuttamat riidat. Ainoastaan asiantunteva ja pätevyysvaatimukset täyttävä kuntotarkastaja voi tuottaa sellaista tietoa, jolla on toimeksiantajalle arvoa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record