Felaktig bokslutsinformation som grund för utbetalning av medel ut ett aktiebolag : om förutsättningarna för ledningens ansvar

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304305
Title: Felaktig bokslutsinformation som grund för utbetalning av medel ut ett aktiebolag : om förutsättningarna för ledningens ansvar
Author: Suni, Niklas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304305
http://hdl.handle.net/10138/191395
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: I syfte att skydda såväl aktieägare som borgenärer innehåller aktiebolagslagen (ABL) bestämmelser som är ämnade att försäkra kapitalets beständighet i aktiebolaget. Av dessa är bestämmelserna för hur medel får betalas ur bolaget de viktigaste, och ABL ställer därför tämligen strikta krav på hur detta utbetalningsförfarande ska se ut: ingen utbetalning får göras om det inte finns något utdelningsbart belopp (ABL 13:5) eller om det är känt eller borde vara känt att bolaget är insolvent eller att utbetalningen leder till insolvens (ABL 13:2). En olaglig utbetalning av medel kan, ifall det inte finns andra sätt att återfå de utbetalda medlen, aktualisera skadeståndsskyldighet för ledningen. Utbetalning av medel ska basera sig på det senast fastställda bokslutet, med beaktande av sådana omständigheter som har skett efter upprättandet av bokslutet (ABL 13:3). Ibland kan det dock hända att bokslutsinformationen visar sig vara felaktig så att utbetalningen i ljuset av den verkliga informationen visar sig vara olaglig, t.ex. som en följd av att en balanspost är felvärderad eller att bokslutet inte upprättats på rätt sätt. Det som är oklart är på vilket sätt en sådan felaktig bokslutsinformation påverkar bedömningen av ledningens skadeståndsansvar. Med utgångspunkt i idén om avtalsnätverk och huvudman-agentteorin ämnar avhandlingen för det första visa att bokslutet inte är en exakt beskrivning av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning trots att både de nationella bokslutsnormerna och IFRS-standarderna konstant gett verkliga värden en mer framhävd roll, för det andra att ledningens förfarande i utbetalningsbeslutet ska bedömas utgående från bolagets syfte, vilket utgångsmässigt är att bereda största möjliga vinst åt hela aktieägarkollektivet. Detta innebär att ledningen i samband med utbetalningen i viss mån måste känna till en del av den ekonomiska verklighet som bolaget befinner sig i, en skyldighet som å andra sidan begränsas av skyldigheten att omsorgsfullt iaktta just bolagets, inte dess övriga intressegruppers, intresse. I det fallet att utbetalningen möjliggjorts av att bokslutet inte upprättats enligt behövliga bokslutsnormer kan ansvarsfrågor gällande upprättandet av bokslutet också aktualiseras.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record