Johanneksen teot 94-102 : Tanssirituaali, kärsimys ja niiden keskinäinen suhde

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314373
Title: Johanneksen teot 94-102 : Tanssirituaali, kärsimys ja niiden keskinäinen suhde
Author: Kelkka, Juuso
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Biblical Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314373
http://hdl.handle.net/10138/191442
Thesis level: master's thesis
Discipline: Nytestamentlig exegetik
New Testament Studies
Uuden testamentin eksegetiikka
Abstract: Tässä tutkielmassani tutkin Johanneksen tekojen luvuissa 94–102 esiintyvää tanssirituaalia ja kärsimyksen käsitettä, joka yhdistyy tanssirituaaliin. Ensimmäiseksi pohdin miten Johanneksen tekojen tanssi vertautuu muuhun saman kulttuuripiirin kuvauksiin tansseista. Toiseksi pohdin mitä tekstissä esiintyvällä kärsimyksellä tarkoitetaan, kuka kärsii ja mikä sen suhde on tanssirituaaliin. Johdannossa käsittelen johdanto-opillisia kysymyksiä, kuten missä Johanneksen teot on kirjoitettu, mihin aikaan ja millainen Johanneksen tekojen rakenne on. Kuvailen myös miten tanssia on tutkittu rituaalina ja mitä on ehdotettu tutkimusaiheiksi nykyään. Johdannossa pyrin taustoittamaan Johanneksen tekoja suhteessa muuhun samantapaiseen teot-kirjallisuuteen samalta aikakaudelta ja käyn läpi Johanneksen tekojen sisällön. Tarjoan oman käännöksen luvuista 94–102, jonka jälkeen ryhdyn käsittelemään tanssia. Aloitan tarkastelemalla miten Johanneksen teoissa rituaalinen tanssi on suoritettu ja kenen toimesta. Tämän jälkeen käyn läpi juutalaisia kirjoituksia, Tanak, Mishna, Filon Aleksandrialainen ja apokryfistä kirjallisuutta, ja tarkastelen mitä näissä sanotaan tanssimisesta. Tästä huomio siirtyy kreikkalais-roomalaiseen maailmaan, josta otan avainesimerkkejä kyseisen kulttuurialueen käsityksestä tanssista. Jakson lopuksi käsittelen muita kristillisiä tekstejä joissa tanssi esiintyy ja käyn läpi niiden kuvauksia tanssista. Viimeinen pääluku käsittelee tekstissä esiintyvän kärsimyksen sisällöllistä merkitystä. Jakso alkaa Jeesuksen opetuksen tyylin vertailulla Johanneksen tekojen ja kanonisten evankeliumien välillä. Seuraavaksi esitän, että ajatus oikeasta tiedosta kärsimyksen poistajana on läsnä osassa apokryfisissä apostolien teoissa. Lopuksi käsittelen kehen ja millä lailla Johanneksen teoissa esiintyvä kärsimys liittyy. Ensimmäiseksi käyn läpi miten kärsimys liittyy ihmiseen, millaista hänen kärsimyksensä on ja miten siitä pääsee eroon. Tästä siirryn käsittelemään Jeesuksen kärsimystä, joka tekstissä selkeästi ilmaistaan olevan fyysisesti näennäistä. Viimeiseksi käsittelen mikä on tanssirituaalin ja kärsimyksen välinen suhde, sillä tekstissä nämä kaksi teemaa yhdistyvät toisiinsa erottamattomasti.
Subject: apokryfit
apostolit
rituaalit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record