Elämä selässä : Suomalaisten reppumatkailijoiden tulkintoja matkustamisesta elämäntapana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706194985
Title: Elämä selässä : Suomalaisten reppumatkailijoiden tulkintoja matkustamisesta elämäntapana
Author: Perä, Julia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706194985
http://hdl.handle.net/10138/193546
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: Tämä pro gradu tutkielma tarkastelee matkustamista ja sille annettua tulkintoja suomalaisten reppumatkailijoiden verkkokeskusteluissa. Sen tarkoituksena on ensiksi kartoittaa, millaisena matkailijana suomalaiset travellerit itseään pitävät. Toiseksi se tuo esille reppumatkailijoiden matkustamiselle antamia syitä ja motivaatioita. Lopuksi tutkielmassa pohdintaan matkustamisen merkitystä travellerien elämässä ja sitä, onko se heille elämäntapa, harrastus vai jotain siltä väliltä. Tutkielman aineistona toimi 8 Pallontallaajat.net verkkoalustalla ollutta keskustelua matkustamisesta, joihin oli kirjoitettu yhteensä 1712 viestiä. Tutkielman aineistoksi valittiin verkkokeskustelut, koska juuri niissä travellerit aidosti käyvät heille merkityksellistä keskustelua. Tutkimuksen aineisto analysoitiin laadullisesti kriittisen lähiluennan ja sisällönanalyysin avulla. Tutkielman tuloksista tuli ilmi, että keskustelufoorumin reppumatkailijat antavat itselleen useita määrittelyjä sille, millaisia matkailijoita he kokevat olevansa. Heidän mukaansa se, ovatko he turisteja vai reppumatkailijoita vaihtelee heidän tekemiensä matkojen mukaan ja, että he saattoivat yhden matkan aikana omaksua useita eri matkailijarooleja. Reppumatkailijat kertoivat kuitenkin eroavansa turisteista kuudella eri tavalla: iän, matkakohteen, matkan keston, rahankäytön, varusteiden ja kulttuurin ja tapojen suhteen. Reppumatkailijoiden tärkeimpiä matkustusmotiiveja tässä tutkimuksessa olivat tarve ja uteliaisuus saada elämään uutta perspektiiviä eli päästä pois arjen oravanpyörästä, erilaisten kulttuurien ja kohteiden kokeminen ja niistä oppiminen sekä matkustamisen tuoma liikkuminen ja liikkeellä olo maisemista toisiin. Tutkielman aineistosta tuli ilmi, että suomalaiset reppumatkailijat kokevat matkailun olevan heille eniten vain osittainen elämäntapa. Kolmasosa keskustelufoorumin reppumatkailijoista piti matkustamista yhtenä harrastuksista ja noin viidennekselle se oli jotain, minkä he näkivät olevan heidän elämäntapansa. Tulosten yhteenvetona voidaan todeta, että suomalainen reppumatkailija on nuori työssäkäyvä tai opiskeleva henkilö, jolle ei ole väliä sillä, kutsutaanko häntä turistiksi vai travelleriksi vaan tärkeintä on itse matkustaminen. Silti reppumatkailija eroaa usealla eri tavalla normaalista turistista. Hän on saanut hyvät eväät matkustamiseen niin kotoaan kuin koulusta ja kirjoista. Halu kokea uusia asioita, kulttuureja ja kohteita ovat tärkeimpiä matkustamiselle annettuja syitä. Suomalaiselle reppumatkailijalle matkustaminen on useimmiten osittainen elämäntapa, mutta heidän joukostaan löytyy yhä enemmän heitä, joille jatkuvasta liikkeellä olosta ja maisemien vaihtumisesta on tullut pysyvä tapa elää. Heillä elämä on selässä ja jatkuvassa liikkeessä.
Subject: reppumatkailija
travelleri
matkailumotivaatiot
elämäntapamatkustaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record