The Law, the Subject, and Disobedience : Inquiries into Legal Meaning Making

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3554-4
Julkaisun nimi: The Law, the Subject, and Disobedience : Inquiries into Legal Meaning Making
Tekijä: Nieminen, Kati
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: This dissertation consists of five previously published articles and an introduction, which introduces the theoretical framework, methodology, main arguments and the common themes of the articles. The overall contribution of the research is that it shows how, on one hand, the legal practices reproduce the unified citizen subject, and how the human subject is fragmented in legal practices on the other hand. In other words, this dissertation focuses in producing ‘us’ and ‘the other’ in law. The first two articles discuss the ways in which ‘us’, the citizen subject, is produced in law by observing how the European Court of Human Rights deflects disobedience and political protests. In the first article, Disobedient Subjects, I argue that in the so called headscarf cases, the logic of the legal argumentation can be traced back to the subjectivation of the citizen, as the Court reproduces the way in which the relationship between religion and the state is entangled with the citizen subjectivity. Moreover, my analysis shows that the Court’s approach to religion depends on whether religion is conceptualized as a personal belief system, cultural tradition, or as political. The second article, Rebels without a Cause? analyses the Court’s approach to disobedience. I argue that the political challenge the conscientious objector poses to their society is in legal proceedings transformed into a question of the personal right to freedom of religion and belief. Interestingly, the Court’s argumentation strategy is completely opposite regarding the Islamic headscarf cases on one hand, and conscientious objection to military service on the other hand. In the headscarf cases the Court chooses to emphasize the headscarf as a political symbol, whereas conscientious objection it treats as a manifestation of personal belief. These approaches could easily be reversed. In the third article, Who Belongs? I continue to discuss the construction of the modern Turkish citizen subjectivity. A Muslim woman wearing a headscarf, the conscientious objector, the Kurds struggling to be recognized as an ethnic minority, and the Gezi park protestors all pose the same question for the law, as they challenge the prevailing notion of possible identities and aspire to shift the limits of ‘us’ in order to include the excluded, or to question the dynamics of inclusion and exclusion more profoundly. In the third article my analysis shifts from the European Court of Human Rights to the ways in which the Turkish citizen subjectivity is challenged in the domestic courts, in the cabinets of power, and in the streets of Istanbul. The fourth and the fifth article move on to discuss othering in law. In The Detainee, the Prisoner, and the Refugee, I analyse the dynamics of subject production at the Guantanamo bay detention center, the maximum security prisons in the US, and the European refugee camps in order to explore the ways in which reduced legal subjectivities vulnerable to violence and exploitation, are produced and resisted in these sites, and how resistance, such as hunger striking, exposes the law’s violence. The fifth and final article, Forever Again, addresses the way in which responsibility for torture is deflected in two official documents, namely in the executive summary of the report on the CIA’s use of the so called enhanced interrogation techniques, and in CIA’s response to its claims. My analysis explains the discursive strategies that allow torture to be simultaneously absolutely prohibited and yet legally practiced. The themes of subjectivity, disobedience, and the law connect the five articles. In the introductory part I develop these themes further, and observe the fragmentation of the legal subject, the ways in which the theories of civil disobedience might contribute to totalizing the citizen subjectivity, and promote the idea of law as a discourse rather than a doctrine, institution, or system.Väitöskirja koostuu viidestä artikkelista sekä johdantoartikkelista, jossa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, metodologia, artikkelien keskeiset argumentit sekä artikkeleita yhdistävät teemat. Tutkimus tarkastelee sitä, millä tavoin oikeus tuottaa ’meitä’ ja ’muita’ erityisesti suhteessa kansalaistottelemattomuuteen ja muihin tottelemattomuuden ja vastarinnan muotoihin. Kolme ensimmäistä artikkelia, Disobedient subjects, Rebels without a cause ja Who belongs? käsittelevät turkkilaista ihannekansalaista (kansalaissubjektia). Perinteisesti modernissa Turkissa kansakunnan on ajateltu perustuvan sekulaarisuudelle ja etniselle yhtenäisyydelle, ja analyysini Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapauksista osoittaa, että oikeus uusintaa tällaista käsitystä kansalaisuudesta käsitellessään mm. aseistakieltäytymistä ja islamilaisen huivin käyttöä koskevia tapauksia. Tapausten analyysi havainnollistaa oikeudellisen kielen tietynlaista ennakoimattomuutta: tuomioistuimen ratkaisuja ei esimerkiksi ns. huivitapauksissa voi ennustaa aikaisempien tapausten eksplisiittisen argumentaation pohjalta, mutta samalla ne kuitenkin noudattavat yhtenäistä linjaa sikäli, että ratkaisut perustuvat pohjimmiltaan ’hyvän kansalaisen’ ihanteeseen. Aseistakieltäytymistä koskien esitän, että tuomioistuin muuntaa aseistakieltäytyjän omalle yhteisölleen asettaman poliittisen haasteen kysymykseksi henkilökohtaisesta vakaumuksesta. Kiinnostavaa on, että aseistakieltäytymistä koskevissa tapauksissa tuomioistuimen argumentaatiostrategia on päinvastainen kuin ns. huivitapauksissa: islamilaisia huiveja tuomioistuin pitää poliittisina symboleina, mutta aseistakieltäytymistä se lähestyy henkilökohtaisen vakaumuksen kysymyksenä. Asetelman voisi hyvin kääntää toisin päin. Myös kolmas artikkeli käsittelee turkkilaista kansalaissubjektia. Huntua käyttävä musliminainen, aseistakieltäytyjä, vähemmistöasemansa tunnustamisen puolesta kamppaileva kurdiväestö ja Gezi puiston protestoijat haastavat oikeuden havaitsemaan tapoja, joilla se uusintaa vallitsevia käsityksiä mahdollisista identiteeteistä. Artikkelissa käsittelen sitä, miten kansalaissubjektiutta tuotetaan ja haastetaan Turkin korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä, poliittisen vallan kabineteissa, ja Istanbulin kaduilla. Neljäs ja viides artikkelit, The detainee, the prisoner, and the refugee sekä Forever again käsittelevät toiseuttamista eli sitä, miten oikeus tuottaa subjekteja, joita se ei kattavasti suojele. Neljännessä artikkelissa tarkastelun kohteena ovat Guantanamo bayn pidätyskeskus, Yhdysvaltojen supermax-vankilat, sekä Euroopan pakolaisleirit, ja niissä esiintyvät väkivallan ja vastarinnan muodot. Viidennessä artikkelissa analysoin Yhdysvaltojen senaatin komitean julkaisemaa raporttia CIA:n ns. tehostettujen kuulustelumenetelmien käyttämisestä ja CIA:n vastinetta raportissa esitettyihin väitteisiin. Tarkastelen artikkelissa niitä diskursiivisia käytäntöjä, joiden vuoksi on mahdollista samaan aikaan sekä pitää kiinni kidutuksen täyskiellosta, että harjoittaa kidutusta oikeuden rajoissa. Artikkeleita yhdistäviä teemoja ovat subjektius, tottelemattomuus ja oikeus. Väitöskirjan johdanto-osassa kehitän näitä teemoja hieman pidemmälle käsitellen oikeussubjektin fragmentaatiota, tapoja, joilla kansalaistottelemattomuutta koskevat teoriat mahdollisesti myötävaikuttavat kansalaissubjektin totalisoitumiseen, ja tarkastelen, millaisia metodologisia mahdollisuuksia sisältyy oikeuden käsittämiseen diskursiivisena käytäntönä.
URI: URN:ISBN:978-951-51-3554-4
http://hdl.handle.net/10138/195911
Päiväys: 2017-09-08
Avainsanat:
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
THELAWTH.pdf 648.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot