Kansaneläkelaitoksen asumistukitilastot 1996

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/195934

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Kansaneläkelaitoksen asumistukitilastot 1996
Author: Kansaneläkelaitos Kela; Social Insurance Institution of Finland Kela; Folkpensionsanstalten FPA
Belongs to series: T15:3
ISSN: 1455-3899
Description: Julkaisu sisältää keskeiset tilastot kolmesta asumisen tukijärjestelmästä: yleisestä asumistuesta, eläkkeensaajien asumistuesta ja opintotuen asumislisästä. Kahdesta ensin mainitusta tilastot esitetään rinnasteisina (samat tiedot kummastakin); asumislisä poikkeavan rakenteensa takia käsitellään erillisenä. Tilastoja on asumistukea saavista ruokakunnista/henkilöistä, maksetuista asumistuista, asumiskustannuksista, keskimääräisistä tuloista, asumistuella tuetusta asumisesta. Opintotuen asumislisästä julkaistaan tilastoja sille ominaisista piirteistä: asumislisää saavien opiskelijoiden asumismuodosta, oppilaitosasteesta ja opiskelijoiden maksamista vuokrista. Julkaisussa on runsaasti kunnittaisia tilastoja, opiskelijoista asuinkunnan ohella myös oppilaitoksen sijaintikunnan mukaisia tilastoja. Aikasarjat antavat hyvän taustan tukijärjestelmien kehityksen arvioimiselle. Julkaisun tilastot ovat vuodelta 1996.Sivumäärä 118
URI: http://hdl.handle.net/10138/195934
Date: 1997-07-18
Subject: opintotuen asumislisä
asumisen tuki
Subject (ysa): asumistuki
tilastot
Order price: 0 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Kelan_asumistukitilasto_1996.pdf 1.151Mb PDF View/Open Julkaisu

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record