Kansaneläkelaitoksen asumistukitilastot 1998

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/195936

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Kansaneläkelaitoksen asumistukitilastot 1998
Author: Kansaneläkelaitos Kela; Social Insurance Institution of Finland Kela; Folkpensionsanstalten FPA
ISSN: 1455-3899
Description: Julkaisu sisältää keskeiset tilastot kolmesta asumisen tukijärjestelmästä: yleisestä asumistuesta, eläkkeensaajien asumistuesta ja opintotuen asumislisästä. Kahdesta ensin mainitusta tilastot esitetään rinnasteisina (samat tiedot kummastakin); asumislisä poikkeavan rakenteensa takia käsitellään erillisenä. Tilastoja on asumistukea saavista ruokakunnista/henkilöistä, maksetuista asumistuista, asumiskustannuksista, keskimääräisistä tuloista, asumistuella tuetusta asumisesta. Opintotuen asumislisästä julkaistaan tilastoja sille ominaisista piirteistä: asumislisää saavien opiskelijoiden asumismuodosta, oppilaitosasteesta ja opiskelijoiden maksamista vuokrista. Julkaisussa on runsaasti kunnittaisia tilastoja, opiskelijoista asuinkunnan ohella myös oppilaitoksen sijaintikunnan mukaisia tilastoja. Aikasarjat antavat hyvän taustan tukijärjestelmien kehityksen arvioimiselle. Julkaisun tilastot ovat vuodelta 1998.Sivumäärä 144
URI: http://hdl.handle.net/10138/195936
Date: 1999-11-15
Subject: opintotuen asumislisä
asumisen tuki
Subject (ysa): asumistuki
tilastot
Order price: 0 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Kelan_asumistukitilasto_1998.pdf 1.205Mb PDF View/Open Julkaisu

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record