Perspectives on the Americanisation of Australian English : A Sociolinguistic Study of Variation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3560-5 http://hdl.handle.net/10138/197729
Title: Perspectives on the Americanisation of Australian English : A Sociolinguistic Study of Variation
Author: Korhonen, Minna
Other contributor: Meyerhoff, Miriam
Nevalainen, Terttu
Filppula, Markku
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-07-27
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3560-5
http://hdl.handle.net/10138/197729
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation is a mixed methods study of the alleged Americanisation of Australian English as it is perceived by the speakers and evinced in their language use. The study is based on sociolinguistic interview material collected in the small country town of Blayney in New South Wales, with participants from three age groups (adolescent, middle-aged and older speakers). Alongside speaker perceptions of the alleged American influence, this apparent time study investigates the variable pronunciations of a set of lexemes by the interview participants together with morphosyntactic features (subject-verb agreement with there-existentials and stative possessive have (got)) and discourse quotatives. The findings of the perceptual part of the study confirm that the speakers of all ages feel that Australian English is being influenced by American English. While the interview participants across generations confirm the existence of such influence, different language features are regarded as comprising Americanisms by different age groups. Thus, while the young speakers mainly see vocabulary as being Americanised, the older interviewees are more inclined to also include examples of spelling and pronunciation in their accounts. In terms of their actual language use, the investigation of the speakers’ pronunciation reveals that while some of the words are indeed increasingly pronounced in the perceived American style, others show hardly any variation across generations. The distributional analysis of the morphosyntactic features and discourse quotatives, on the other hand, shows generational patterning across all the variables. The findings provide support for the assumption that the younger speakers are more likely to use the more American style variants. Although these changes in the usage patterns cannot be attributed directly to American influence, the possibility of them being perceived as such by the speakers may strengthen their views of Americanisation. By taking into consideration both speakers’ perceptions and their language use the findings presented in this thesis offer significant insights into the alleged American English influence in the Australian English context.Väitöskirjassani tutkin perinteisin sosiolingvistisin menetelmin australianenglannissa eri ikäryhmien välillä esiintyvää vaihtelua sekä australianenglannin muutosta näennäisajassa kolmen sukupolven aikana. Tutkimukseni keskittyy väitettyyn amerikanenglannin vaikutukseen, jota lähestyn kahdelta kannalta: sekä puhujien kieliasenteiden että heidän varsinaisen kielenkäyttönsä kautta. Tutkimukseni aineistona toimii Blayneyssä Australiassa kenttätyönä keräämäni haastattelumateriaali. Väitöstutkimukseni tulokset osoittavat kaikkien ikäryhmien edustajien olevan yksimielisiä siitä, että amerikanenglannin vaikutus aiheuttaa muutoksia australianenglannissa. Ikäryhmien mielipiteet kuitenkin eroavat toisistaan siinä, millä kielen osa-alueilla kyseistä vaikutusta on eniten havaittavissa; nuoremmat haastateltavat mainitsevat useimmiten sanaston, kun taas vanhemmat ikäryhmät mainitsevat sanaston lisäksi lähes yhtä usein myös ääntämyksen ja oikeinkirjoituksen piirteitä. Haastateltavien kielenkäytön tutkimus osoittaa, että australianenglannissa tiettyjen sanojen ääntämyksessä havaittava vaihtelu ja muutos on lähinnä sanakohtaista; eräät sanat (esim. schedule) osoittavat selvän muutoksen ikäryhmien välillä, kun taas toisilla sanoilla (esim. semi-final) on hyvinkin vakiintunut ääntämys. Sitä vastoin kaikki tutkitut kieliopin piirteet (mm. there-eksistentiaalilauseet sekä have (got) -verbin käyttö) osoittavat amerikanenglannille tyypillisten käytänteiden yleistymisen australianenglannissa. Vaikka kyseisiä muutoksia ei voidakaan välttämättä selittää suoralla amerikanenglannin vaikutuksella, kielessä tapahtuvat muutokset voivat osaltaan vahvistaa puhujien näkemyksiä amerikanenglannin vaikutuksesta Australiassa. Ottamalla huomioon sekä puhujien kieliasenteet että heidän kielenkäyttönsä, väitöstutkimukseni antaa kattavan kuvan nykyaustralianenglannin kehityssuunnista sekä avaa näkökulmia kieliasenteiden ja varsinaisen kielenkäytön tutkimisen yhdistämiseen.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PERSPECT.pdf 1.975Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record