The Networks of Learning in Technological Innovation : The Emergence of Collaboration Across Fields of Expertise

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2683-9
Title: The Networks of Learning in Technological Innovation : The Emergence of Collaboration Across Fields of Expertise
Author: Lehenkari, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2006-12-01
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2683-9
http://hdl.handle.net/10138/19781
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This study addresses four issues concerning technological product innovations. First, the nature of the very early phases or "embryonic stages" of technological innovation is addressed. Second, this study analyzes why and by what means people initiate innovation processes outside the technological community and the field of expertise of the established industry. In other words, this study addresses the initiation of innovation that occurs without the expertise of established organizations, such as technology firms, professional societies and research institutes operating in the technological field under consideration. Third, the significance of interorganizational learning processes for technological innovation is dealt with. Fourth, this consideration is supplemented by considering how network collaboration and learning change when formalized product development work and the commercialization of innovation advance. These issues are addressed through the empirical analysis of the following three product innovations: Benecol margarine, the Nordic Mobile Telephone system (NMT) and the ProWellness Diabetes Management System (PDMS). This study utilizes the theoretical insights of cultural-historical activity theory on the development of human activities and learning. Activity-theoretical conceptualizations are used in the critical assessment and advancement of the concept of networks of learning. This concept was originally proposed by the research group of organizational scientist Walter Powell. A network of learning refers to the interorganizational collaboration that pools resources, ideas and know-how without market-based or hierarchical relations. The concept of an activity system is used in defining the nodes of the networks of learning. Network collaboration and learning are analyzed with regard to the shared object of development work. According to this study, enduring dilemmas and tensions in activity explain the participants' motives for carrying out actions that lead to novel product concepts in the early phases of technological innovation. These actions comprise the initiation of development work outside the relevant fields of expertise and collaboration and learning across fields of expertise in the absence of market-based or hierarchical relations. These networks of learning are fragile and impermanent. This study suggests that the significance of networks of learning across fields of expertise becomes more and more crucial for innovation activities.Tämän tutkimuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä teknisten tuoteinnovaatioiden varhaisvaiheessa tapahtuvan yhteistyön ja oppimisen luonteesta. Vaikka tuoteinnovaatioilla on kasvava merkitys yritysten, kansantalouden ja tavallisten kuluttajien näkökulmasta, tiedetään vielä vähän siitä, miten tuotekehitystyöhön ja lopulta valmiin tuotteen kaupallistamiseen johtavat ideat syntyvät ja minkälaista epävirallista yhteistyötä ja oppimista niiden kehittelyssä tapahtuu. Tämä tutkimus pyrkii valottamaan näitä kysymyksiä seuraavien kolmen tuoteinnovaation laadullisen tutkimuksen pohjalta: Benecol margariini, pohjoismainen matkapuhelinjärjestelmä NMT ja ProWellness diabeteshoitotietojärjestelmä. Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymyksiin siitä, miksi ja miten teknistä innovaatiotoimintaa käynnistetään vakiintuneiden teollisuusalojen osaamisalojen ulkopuolella. Toisin sanoen tarkastelussa on innovaatiotoiminnan käynnistyminen ilman osaamista, joka vakiintuneilla toimijoilla kuten teknologiayrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on tietyllä teknologia-alalla. Tutkimuksessa pohditaan myös yritysten ja yhteisöjen välisten oppimisprosessien merkitystä innovaatiotoiminnalle. Tätä näkökulmaa täydennetään tarkastelemalla, miten yhteistyöverkot ja siinä tapahtuvan oppimisen luonne muuttuvat, kun sopimuksin määritelty tuotekehitystyö ja innovaation kaupallistaminen käynnistyvät. Tutkimuksessa hyödynnetään kulttuuri-historiallisen toiminnan teorian toiminnan kehittymistä ja oppimista koskevia näkemyksiä. Toiminnan teorian käsitteillä arvioidaan kriittisesti ja kehitetään edelleen organisaatiotutkija Walter Powellin tutkimusryhmän esittämää oppimisen verkon käsitettä. Oppimisen verkko viittaa organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, jossa resursseja, ideoita ja tietoa vaihdetaan ja yhdistetään turvautumatta markkina- tai sopimusperusteisiin yhteistyömuotoihin. Toimintajärjestelmän käsitettä käytetään määriteltäessä, mistä yksiköistä oppimisen verkko muodostuu. Innovaatiotoiminnan verkostoyhteistyötä ja oppimista analysoidaan suhteessa yhdessä kehitettävään kohteeseen. Tutkimuksen mukaan pitkäkestoiset toiminnan ongelmat ja jännitteet selittävät osallistujien motiivia ryhtyä toteuttamaan uuteen tuoteideaan johtavia tekoja innovaatiotoiminnan varhaisvaiheessa. Nämä teot merkitsivät kehitystyön aloittamista tavanomaisten osaamisalojen ulkopuolella ja eri osaamisalueita ylittävää yhteistyötä ja oppimista ilman markkina- tai sopimusperusteisia yhteistyömuotoja. Tällaisille oppimisen verkoille on ominaista hauraus ja väliaikaisuus. Tässä tutkimuksessa esitetään, että osaamisrajoja ylittävien oppimisen verkkojen merkitys tulee yhä keskeisemmäksi innovaatiotoiminnalle.
Subject: aikuiskasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thenetwo.pdf 580.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record