Verkko-oppimateriaalin multimodaalisuus : kohteena YLEn Kansalaisen ABC -verkko-oppimateriaalit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071066
Title: Verkko-oppimateriaalin multimodaalisuus : kohteena YLEn Kansalaisen ABC -verkko-oppimateriaalit
Author: Jylhä, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2006
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071066
http://hdl.handle.net/10138/19918
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Today information and communication technology allows us to use multimedia more than ever before in e-learning materials. Multimedia though can increase cognitive load in learning process. Because of that it cannot be taken granted what kind of learning materials should be produced. This paper intended to study the diversity of e-learning materials and the factors related cognitive load. The main purpose was to study the multimodality of the multimedia learning materials. The subject of this study is the learning materials on the web site "Kansalaisen ABC" published by YLE. Learning materials in the web site were approached from three different perspectives. The specific questions were: (1) What kind of form features are used in the representations of the learning material? Are certain form features preferred over others? (2) How do the cognitive load factors take shape in learning materials and between the forms? (3) How does the multimodality phenomenon appear in the learning materials and in what ways are form features and cognitive load factors related to multimodality? In this case study a qualitative approach was used. Analysis of the form features and the cognitive load factors in learning materials were based on content analysis. Form features included the specification of a format, the structure, the interactivity type and the type of learning material. The results showed that the web sites include various representations of both verbal and visual forms. Cognitive load factors were related mostly to visual than verbal material. Material presented according to the principles of cognitive multimedia theory multimedia representations did not cause cognitive overload in the informants. Cognitive load was increased in the case of students needing to split their attention between the multimedia forms in time and place. The results indicated how different individual characteristics are reflected by the cognitive load factors.Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on lisännyt multimediaa verkko-oppimateriaaleissa. On todettu, että multimodaalisuus eli toisiaan tukevien oppimateriaalimuotojen käyttäminen edistää ymmärtämistä. Samalla multimodaalisuus asettaa oppijalle uusia haasteita, kun eri esitysmuotojen samanaikainen käyttäminen lisää kognitiivista kuormittavuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella verkko-oppimateriaalien multimodaalisuutta YLEn Kansalaisen ABC verkko-oppimateriaaliaineistossa. Tutkimus oli kvalitatiivinen kuvaileva tapaustutkimus, jossa analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimuskysymykset selvittivät, millaisia esitysmuotoja ja kognitiivista kuormittavuutta lisääviä tai vähentäviä tekijöitä verkko-oppimateriaaliaineisto sisälsi, miten nämä tekijät jakautuivat eri modaalien kesken ja miten multimodaalisuus ilmeni toisaalta verkko-oppimateriaalina ja toisaalta sen esittämiseen liittyvinä kognitiivisina kuomitustekijöinä. Mediaelementtien osalta aineisto oli melko samanlaista: suurin osa oppimateriaaleista koostui yhdestä tekstitiedostosta ja yhdestä tai useammasta kuvatiedostosta. Tallennusmuotojen monimuotoisuuden perusteella verkko-oppimateriaali oli keskimääräistä multimodaalisempaa. Multimodaaliset esitysmuodot multimediaoppimisen kognitiivisen teorian periaatteiden mukaan esitettyinä vähensivät kognitiivista kuormittavuutta. Kognitiiviset kuormitustekijät liittyivät tarkkaavaisuuden jakamiseen esitysmuotojen, ajan ja tilan osalta. Kognitiivista kuormittavuutta lisäävät esitysmuodot olivat pääosin visuaalisia tai ylimääräisiksi koettuja. Verkko-oppimateriaalin käyttäjän yksilöllisyys korostui erityisesti multimodaalisuuden suhteen: tottuneempi verkkomateriaalin käyttäjä oli vaativampi verkko-oppimateriaalin esitysmuotojen suhteen. Multimodaalisuus ilmeni konkreettisina tallennusmuotoina ja oppimateriaalilajeina, joiden esittämistavasta, -tilasta ja -ajasta aiheutui kognitiivista kuormittavuutta käyttäjästä riippuen.
Subject: multimodality
multimedia
e-learning materials
distance learning
cognitive load
multimodaalisuus
verkko-oppiminen
multimedia
verkko-oppimateriaali
oppimisaihio
verkko-oppimateriaalin muoto
kognitiivinen kuormitus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
verkkoop.pdf 2.410Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record