Sanojen ja sijaintien erillinen ja yhdistetty muistaminen : tutkimus verkko-oppimiseen liittyvistä kognitiivisista prosesseista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20051373
Title: Sanojen ja sijaintien erillinen ja yhdistetty muistaminen : tutkimus verkko-oppimiseen liittyvistä kognitiivisista prosesseista
Alternative title: Separate and combined serial recall of words and locations : Research on cognitive processes during multimedia learning
Author: Nyman, Petra
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Psykologian laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2005
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20051373
http://hdl.handle.net/10138/19933
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Joidenkin työmuistimallien mukaan kielellinen ja spatiaalinen materiaali prosessoidaan toisistaan riippumattomasti työmuistin eri alavarastoissa. Verkko-oppimisen aikana nämä kaksi prosessia toimivat usein samanaikaisesti, sillä verkossa esitetty oppimateriaalissa on keskeistä teksti ja sen sijoittelu. Tässä tutkimuksessa tutkittiin sanojen ja sijaintien muistamista sekä yhdessä että erikseen. Tutkimus toteutettiin kokeellisena tutkimuksena 12 koehenkilölle. Kielellisissä tehtävissä koehenkilön tuli painaa mieleensä yhdeksän sanan listoja ja palauttaa ne esitysjärjestyksessä; sanat esitettiin joko keskeltä näyttöä tai hajautetusti näytöllä. Spatiaalinen tehtävä oli tietokoneelle sovellettu versio Corsi Blocks –tehtävästä, jossa koehenkilön tuli painaa mieleensä sarja esitettyjä sijainteja ja palauttaa ne esitysjärjestyksessä. Sijainnit esitettiin joko merkityksettömillä objekteilla tai sanoilla. Yhdistetyssä tehtävässä koehenkilölle esitettiin yhdeksän sanaa yhdeksässä eri sijainnissa ja koehenkilön tuli palauttaa mielestään sekä sanat että niiden sijainnit. Tutkimuksessa havaittiin, että sanoja muistetaan yhtä paljon keskitetysti ja hajautetusti esitettynä ja silloin, kun samanaikaisesti tulee suorittaa myös spatiaalista tehtävää, eli muistaa sijainnit, joissa sanat oli esitetty. Sen sijaan spatiaalinen suoriutuminen heikkeni kielellisen ja spatiaalisen tehtävän yhdistämisestä. Tulokset viittaavat siihen, että kielellistä ja spatiaalista materiaalia prosessoidaan työmuistissa erikseen. Lisäksi spatiaalisen materiaalin ylläpitäminen häiriintyy kielellistä materiaalia herkemmin. Tuloksia voidaan soveltaa tietoverkossa navigoimiseen liittyviin kysymyksiin. Tietoverkossa eksyminen on todellinen ongelma erityisesti monimutkaisissa verkko-oppimisympäristöissä. Tämä tutkimus osoittaa, että kielellisen materiaalin prosessointi on melko vakaata huolimatta muista tehtävistä, joiden eteen käyttäjä tietoverkossa joutuu. Sen sijaan spatiaalisen alavaraston toiminta on häiriöherkkää, ja tämä ihmisen kognitiivisen järjestelmän ominaisuus olisi hyvä ottaa huomioon verkko-oppimisympäristöjen suunnittelussa.According to some models of working memory, verbal and spatial material is processed in separate systems. However, there are task environments, such as multimedia, which typically contains both verbal and spatial material. An interesting question is how these two separate systems co-operate during the use of multimedia. In this experiment, recall of words and locations was studied. Twelve participants were presented with five different conditions, of which two were verbal, two were spatial and one was a combined task. The verbal tasks were serial recall of nine words. The words were either presented in the center of the screen or in different spatial locations. The spatial task was a computerized version of the Corsi Blocks Task, in which serial recall of nine spatial locations was required. The locations were marked with a string of the letter “X”, or with a word. In the combined task participants had to recall a series of nine words and their spatial locations in the correct order. The results showed that words were recalled equally well whether presented in the center of the screen, or in different spatial locations or whether recall of their spatial locations was required. On the contrary, recall of the spatial locations was impaired if verbal material had to be recalled simultaneously. These results imply that verbal and spatial materials are processed separately and the maintenance of spatial material is more sensitive to disruption than the maintenance of verbal material. The research method and the results can be applied when navigation in web-based environments is studied. In complex web-based environments, too heavy a load on the user’s working memory may cause spatial confusion, which leads to the problem of getting lost in the web-based environment.
Subject: working memory
multimedia
serial recall
dual-task
Corsi Blocks Task
verbal
spatial
työmuisti
verkko-oppiminen
sarjallinen palauttaminen
kaksoistehtävä
Corsi Block –tehtävä
kielellinen
spatiaalinen
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sanojenj.pdf 168.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record