Tilt-illuusio ja kallistuskulmavalikoiva normalisaatio

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe19991435
Title: Tilt-illuusio ja kallistuskulmavalikoiva normalisaatio
Author: Hulsi, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Psychology
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1998
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe19991435
http://hdl.handle.net/10138/19950
Thesis level: master's thesis
Abstract: Näköjärjestelmän monikerrosmalleja voidaan soveltaa yksinkertaisiin ärsykkeen kallistuskulman erottelutehtäviin. Kuitenkin myös testiärsykkeen ympäristössä olevat ärsykkeet vaikuttavat testiärsykkeen havaitsemiseen. Ne voivat esimerkiksi aiheuttaa testiärsykkeen havaitun kallistuskulman siirtymisen, tilt-illuusion. Sijainniltaan erillään olevien psykofyysisten mekanismien välisiä vuorovaikutuksia ei tunneta hyvin. Tutkimuksessa mitattiin sekä pelkän testiärsykkeen että kallistetuilla ärsykkeillä ympäröidyn testiärsykkeen kallistuskulman erottelua. Koehenkilöiden kallistuksen erottelukyky heikkeni, kun testiärsykkeen pituuden ja leveyden suhdetta eli sivusuhdetta pienennettiin. Kallistetut ympäröivät ärsykkeet aiheuttivat tilt-illuusion, jonka voimakkuus riippui ympäröivien ärsykkeiden kallistuskulmasta. Testiärsykkeen sivusuhteen pienentäminen voimisti tilt-illuusiota. Ympäröivien ärsykkeiden kontrastin polariteetti ei vaikuttanut tilt-illuusion voimakkuuteen. Tuloksia mallinnettiin vektorisummamallilla. Mallissa ärsykkeen kallistuskulman edustus perustuu perustason suodattimien vasteita summaavaan mekanismiin. Malli ennustaa pelkän testiärsykkeen kallistuskulman erottelukyvyn heikkenemisen testiärsykkeen sivusuhdetta pienennettäessä. Mallissa epälineaarinen normalisaatio vaimentaa perustason suodattimien vasteita. Paikalliseen normalisaatioon vaikuttavat testiärsykkeen kohdalla olevien suodattimien vasteet. Kallistuskulmavalikoivaan, alueelliseen normalisaatioon vaikuttavat ympäristön suodattimien vasteet. Alueellisen normalisaation takia malli ennustaa ympäröivien ärsykkeiden kallistuskulman vaikutuksen tilt-illuusion voimakkuuteen. Testiärsykkeen sivusuhdetta muutettaessa muuttuu testiärsykkeen pinta-alakin. Vektorisummamallilla ja normalisaatiolla ei voitu mallintaa tilt-illuusion voimakkuuden suurenemista testiärsykkeen sivusuhdetta pienennettäessä.
Subject: Tilt-illuusio
vektorisummamalli
normalisaatio
perustason suodattimet
mekanismien vuorovaikutukset
Discipline: Cognitive science
Kognitiotiede
Kognitionsvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tiltillu.pdf 241.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record