Arjen hallinta kotitalouden toiminnan tavoitteena : Kotitalouden toiminnan filosofista ja teoreettista tarkastalua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5788-5
Title: Arjen hallinta kotitalouden toiminnan tavoitteena : Kotitalouden toiminnan filosofista ja teoreettista tarkastalua
Author: Haverinen, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 1996
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5788-5
http://hdl.handle.net/10138/20066
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of this philosophical and theoretical study is to outline a conceptual framework, which could be used to describe the qualitative characteristics of household activities from a holistic point of view. The philosophical part of the study deals with ontological and epistemological approaches. Ontological questions of existence are based on the holistic notion of man. The epistemological approach to household activities is based on the Aristotelian concept of knowledge, according to which actions are viewed as being praxis and poiesis in type. The concept of rationality is essential. As a result of the study, concepts describing the qualitative contents of the concept of mastery of everyday life are presented. Mastery of everyday life describes an individual's understanding of how to act in a household and promote the common good. The qualitative dimensions are the aims of actions, knowledge that guides actions and interaction. From the standpoint of these dimensions, the development of mastery of everyday life means an increase in the individual's sense of responsibility, so that s/he is gradually able to deal responsibility with the whole household, the immediate environment and the surrounding community and society. The quality of interaction develops so that the significance of communicative interaction becomes central. There are three levels in the mastery of everyday life, which differ from one other in respect to the development of reflective thought and the scope of understanding. The whole conceptual framework will contribute to the study of both household activities and the teaching of home economics. Key words: holistic notion of man, rationality, interaction.Tutkimuksen tavoitteena on selkeyttää arjen hallinta -käsitteen laadullisia piirteitä. Tutkimuksen filosofinen osa sisältää ontologista ja tietoteoreettista tarkastelua. Ontologiaan kuuluvien olemassaolokysymysten lähtökohtana on holistinen ihmiskäsitys. Sen kautta perustellaan ihmisen olemuksen henkisyys, mikä tekee ymmärrettäväksi vastuullisuuden. Koska vastuullisuus ilmenee toiminnassa, päädytään siihen, että eettisyys kuvaa kotitalouden toiminnan laatua arkielämän ristiriitaisissa valintatilanteissa, jolloin erilaisia arvoja joudutaan asettamaan tärkeysjärjestykseen. Kotitalouden toiminnan tietoteoreettisena lähtökohtana on antiikin ajan tietokäsitys, jonka mukaisesti toimintaa tarkastellaan praksis- ja poiesis-tyyppisenä. Tiedon, toiminnan ja arvojen näkökulma kiteytyy rationaalisuus-käsitteen tarkastelussa. Päämäärän yhteydessä rationaalisuus merkitsee yhteisen hyvän asettamista etusijalle, jolloin on kysymyksessä eettisiin arvoihin yhdistynyt evaluatiivinen rationaalisuus; tietoihin liittyvä kognitiivinen rationaalisuus edellyttää laaja-alaiseen kokonaisnäkemykseen pyrkimistä ja yleisten periaatteiden ymmärtämistä; toimintaa ohjaava praktinen rationaalisuus ohjaa toimijoita yhteisymmärrykseen. Vuorovaikutusta analysoidaan Habermasin sosiaalisen toiminnan teorian kautta, jonka mukaan vuorovaikutus jaetaan instrumentaaliseen, strategiseen ja kommunikatiiviseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen tuloksena esitetään arjen hallinta -käsitteen laadullista sisältöä kuvaava käsitteistö. Arjen hallinnan laadullista sisältöä kuvaavat käsitteet muodostuvat kolmesta laadullisesta ulottuvuudesta ja kolmesta tasosta. Laadullisiin ulottuvuuksiin kuuluvat toiminnan päämäärä, toimintaa ohjaavaa tieto ja toiminnassa ilmenevä vuorovaikutus. Arjen hallinta -käsitteen laadullisia piirteitä ovat päämäärän yhteydessä yhteisen hyvinvoinnin ensisijaisuus, tietoon ja taitoon liittyneenä optimaalinen rationaalisuus ja vuorovaikutuksen yhteydessä pyrkiminen yhteisymmärrykseen. Arjen hallinta -käsitteen kolme tasoa ovat osaava, taitava ja ymmärtävä arjen hallinta. Näiden tasojen erottelu perustuu refiektiivisyyden laadun muuttumiseen teknisestä reflektiivisyydestä tulkinnalliseksi ja kriittiseksi refektiivisyydeksi. Arjen hallinta -käsitteen tasoja ja laadullisia ulottuvuuksia havainnollistetaan keskustelu esimerkkien avulla. Arjen hallinta -käsitteen laadullinen analyysi palvelee sekä kotitalouden toiminnan että kotitalouden opetuksen tutkimista. Avainsanat: holistinen ihmiskäsitys, rationaalisuus, vuorovaikutus.
Subject: kotitaloustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
arjenhal.pdf 1.131Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record