"Haluan tuonne heti!" : Tulevaisuuskuvia ghanalaisten, isobritannialaisten, suomalaisten ja tansanialaisten lasten piirustuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061772
Title: "Haluan tuonne heti!" : Tulevaisuuskuvia ghanalaisten, isobritannialaisten, suomalaisten ja tansanialaisten lasten piirustuksissa
Author: Tolonen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2006
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061772
http://hdl.handle.net/10138/20104
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of the Thesis is to examine what kind of images children aged between 8 and 12 years in Ghana, Great Britain, Finland and Tanzania hold of their future. The study is a qualitative analysis based on data that consists of 214 drawings, digitally photographed and analysed using AtlasTI computer program. The data was coded and divided into " families " whose frequencies were compared in order to maintain results. The assignment was given to the children in the language used in the school and it was similar in each country. The children were introduced to the idea with a set of stimulating questions and after that they were asked to draw and colour with a pen a picture of 1) him/herself as an adult, 2) his/her future home and 3) the people and the animals they think they will be living with. The children were also asked to write down the country and the place they believe to live in their future. They were also encouraged to write down e.g. their dream profession, what they would like to have as hobbies in their adulthood and other important things in their lives. The analysis focuses on the content of the drawings instead of artistic or psychological interpretations. The differences between the drawings from different countries as well as the differences in a single country were significant. The current trends and the experiences children had lived through were present in the drawings. There were no differences in the colour of the skin and the most popular professions were doctor, police and football player. The football was very strongly present in all of the data; almost fourth of the children had either drawn or mentioned football as their future profession or hobby. Different flora was present in 84% of Tanzanian and 70% of Ghanaian drawings compared to the 23% of British and 17% of Finnish drawings. Of all the family forms a dream of the traditional nuclear family could be found among 29% of the drawings. Compared to that a total of 30% wanted either a child of their own without a spouse (15%) or a spouse without a child (15%). Also grandparents, childhood friends, other adults, animals or even space aliens were present and sharing a home with the children in the drawings. Of all children 15% wanted to live totally alone in the future. This was most typical (38%) among the Finnish boys. The cat and the dog were the most popular animals to appear in the drawings. Moving abroad proved to be purely a western phenomenon, dreamed by 57% of the British and 18% of the Finnish children. As results, a negative self-image, violence, lack of expressions of positive feelings and solitude among the Finnish boys in the data were very concerning.Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää Ghanassa, Iso-Britanniassa, Suomessa ja Tansaniassa eläneiden 8-12-vuotiaiden lasten mielikuvia tulevaisuudestaan. Tutkielma on laadullinen, aineistolähtöinen piirrosanalyysi. Aineisto koostui yhteensä 214 piirustuksesta, jotka kuvattiin digitaalikameralla, ja siirrettiin analyysissa apuvälineenä käytettävään AtlasTI-ohjelmaan. Aineisto koodattiin ja niistä muodostettiin " perheitä " , joiden esiintyvyyttä keskenään vertailemalla saatiin tulokset. Tehtävänanto oli kaikille lapsille samanlainen, ja se esitettiin heille koulussa käytettävällä kielellä. Lapsia johdateltiin aiheeseen muutaman virikekysymyksen avulla ja sen jälkeen pyydettiin piirtämään puuväreillä kuva, jossa näkyy 1) hän itse aikuisena, 2) hänen tulevaisuuden kotinsa sekä 3) ihmiset ja eläimet, joiden kanssa hän kuvittelee asuvansa. Lasten tuli myös kirjata ylös maa ja paikkakunta, jossa uskoo itsensä asuvan tulevaisuudessaan. Lisäksi lapsia kannustettiin kirjoittamaan ylös haaveammattinsa, harrastustoiveitaan aikuisena ym. itselle tärkeitä asioita. Analyysi keskittyi piirustusten sisältöjen ja ilmiöiden kuvaamiseen, ei kuvataiteellisiin tai psykologisiin tulkintoihin. Aineiston tulevaisuuskuvat poikkesivat toisistaan paljon eri maiden välillä, mutta myös saman maan keskuudessa. Ajan trendit tai lasten kokemusmaailma heijastuivat piirustuksissa. Ihonväriltään piirretyt ihmiset eivät eronneet toisistaan. Suosituimmiksi tulevaisuuden ammateiksi osoittautuivat lääkärin, poliisin ja jalkapalloilijan ammatit. Jalkapallo oli muutenkin vahvasti edustettu elementti läpi aineiston: sen oli piirtänyt, sitä aikoi harrastaa tai ammatikseen pelata lähes joka neljäs aineiston oppilaista. Piirustuksissa esiintyvän kasvillisuuden määrä jakoi afrikkalaiset ja eurooppalaiset lapset selvästi erilleen. Tansanialaisista 84 % ja ghanalaisista 70 % piirsi kasvillisuutta, kun taas brittipiirustuksista vain 23 %:sta ja suomalaisista 17 %:sta löytyi kasveja. Perhemuodoista perinteinen ydinperhehaave löytyi 29 % tutkimuksen lapsista. Lapsen ilman puolisoa (15 %) tai puolison ilman lapsia (15 %) halusi yhteensä 30 % tutkimuksen osallistuneista. Samaan talouteen itsensä kanssa oli piirretty myös isovanhempia, lapsuuden ystäviä, muita aikuisia, eläimiä tai vaikkapa avaruusolentoja. Täysin yksin halusi elää 15 % koko aineiston lapsista. Suomalaispojille (38 %) tämä oli tyypillisintä. Eläimistä koira ja kissa olivat suosituimpia elinkumppaneita. Muutto ulkomaille osoittautui puhtaasti länsimaiseksi ilmiöksi, siitä haaveili 57 % englantilaisista ja 18 % suomalaislapsista. Suomalaispoikien negatiivinen minäkuva, väkivalta, vähäiset positiiviset tunneilmaisut sekä yksin elämisen ajatukset nousivat aineistosta huolestuttavaksi ilmiöksi.
Subject: images of the future
future studies
future-education
picture analysis
tulevaisuuskuva
tulevaisuustutkimus
tulevaisuuskasvatus
kuva-analyysi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
haluantu.pdf 6.707Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record