Hunnuttautuminen – pakko, mahdollisuus vai valinta? : somalialaisnaisten näkemyksiä hunnun käytöstä Suomessa

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20021223
Title: Hunnuttautuminen – pakko, mahdollisuus vai valinta? : somalialaisnaisten näkemyksiä hunnun käytöstä Suomessa
Alternative title: Taking on the Veil – Necessity , Possibility or Choice? : What Somali Women Think About Wearing t he Veil in Finland
Author: Kasurinen, Jaana
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Education, Department of Home Economics and Craft Science
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2001
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20021223
http://hdl.handle.net/10138/20110
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on syventää ymmärrystä somalialaisten naisten hunnuttautumisesta Suomessa. Tutkimuksessa käsitellään etnisyyttä ja identiteettiä, maahanmuuttajan kotoutumisen helpottamista oman kulttuurin avulla sekä islamin uskon ja hunnun välistä yhteyttä. Huntua tarkastellaan sekä historialliselta että uskonnolliselta pohjalta. Tutkimuksessa tutustutaan myös Koraanin naisille antamiin pukeutumisohjeisiin. Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena fenomenologispainotteisen sisällönanalyysin avulla. Fenomenologisen tutkimusmenetelmän tarkoituksena on tavoittaa ihmisen kokemusmaailma ja etsiä yhteisiä sisältöjä yksilöllisistä kokemismaailmoista. Aineisto on kerätty teemahaastatteluilla ja aineistona on kymmenen somalialaisnaisen haastattelut. Osa naisista hunnuttautuu, osa ei. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että naiset päättävät itse omasta hunnuttautumisestaan. Tärkein syy somalialaisnaisten hunnuttautumiselle on uskonnon ilmaiseminen. Muita syitä ovat turvan hakeminen uskonnosta, yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen, uskonnon ohjeiden henkilökohtainen tulkinta, etnisen juhlavaatteen peittäminen ulkona, miehen suojaaminen naisen kauneudelta sekä hunnuttautuminen moskeijassa ja rukoillessa. Piilevänä syynä mainittakoon länsimaisen kulttuurin vastustaminen. Hunnuttautumattomuutta puolestaan voidaan perustella naisten itsenäisyyden tarpeella, hunnun epäkäytännöllisyydellä, modernisuuden tavoittelulla, erilaisten pukeutumistyylien vaihtelulla, uuteen kulttuuriin sopeutumisella, omasta kulttuurista luopumisella ja uskonnon ulkoisesta korostamisesta luopumisella. Huntu ei kuulu somalialaiseen kulttuuriin, vaan se on muualta omaksuttu tapa.The purpose of this research is to deepen the understanding of the culture of the veil among Somali women in Finland. The research deals with ethnicity, identity, easing the immigrant's readjustment with the help of one's own culture, and the connection between the religion of Islam and the veil. The veil will be studied from both the historical and religious point of view. The research will also familiarize the reader with the dress code for women in the Koran. The empirical part of the research is carried out as a qualitative study with the help of content analysis, with emphasis in phenomenology. The aim of the phenomenological research method is to reach a person's experience world, and to search for common contents from individual experiences. The material for this study has been collected by interviewing ten Somali women. Some of the women wear veils, some do not. It can be said, on the ground of this research, that the decision about taking on the veil is made by the women themselves. The main cause for wearing the veil is to indicate religiousness. As other motives we can see a search for security, enhancing of solidarity, individual interpretation of the instructions of the religion, covering the ethnic dress while outside, protecting men from the beauty of women, and wearing the veil in the mosque or while praying. As a latent motive we can point out the resisting of Western culture. Not wearing the veil can be justified by the women's need for independence, the veil being unpractical, the want of modernity, the alternation of different ways of dressing, the adaptation of the new culture, abandoning one's own culture, and abandoning the external emphasizing of the religion. Also the veil is not part of the Somali culture; it is a habit adapted from elsewhere.
Subject: ethnicity
identity
the culture of an immigrant
religion
Islam
veil
taking on the veil
phenomenology
content analysis
etnisyys
identiteetti
maahanmuuttajan kulttuuri
uskonto
islam
huntu
hunnuttautuminen
fenomenologia
sisällönanalyysi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hunnutta.pdf 3.213Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record