Effectiveness of economic policy: Assessment based on nonnormalities

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8739-4
Title: Effectiveness of economic policy: Assessment based on nonnormalities
Author: Puonti, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies, Economics
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation is a collection of three self-contained essays that analyse the effects of monetary and fiscal policy using novel time series econometric methods. The research questions become important both academically and for practical policy-making after the global financial crisis of the early 2000s. The main contribution of the dissertation is in applying recent time series econometric methods to highly topical policy questions. Structural vector autoregressive (SVAR) models are an important tool in the empirical analysis of monetary and fiscal policy. The difficulty with conventional SVARs is the identification of structural shocks of interest needed for meaningful impulse response analysis. In this thesis I opt for a fairly novel approach to identify economically interpretable shocks which are then used to assess the macroeconomic effects of various economic policies. The so-called statistical identification consists of exploiting the statistical properties of the error processes, such as non-normality, to identify the structural model. In the three research chapters statistical, data-based information is combined with information from other sources. The assessment of economic policy can then be based on impulse response functions that are both economically meaningful and compatible with the sample data. In Chapter 2 I study the macroeconomic effects of the risk taking channel of monetary policy. The methodological improvement makes previously used identifying restrictions statistically testable and confirms that the balance sheet management of financial intermediaries led to a lower price of risk and higher real activity in the US before the financial crisis. Chapter 3 addresses the question whether increasing government spending stimulates real activity in the US. Unlike previous empirical research using SVARs I estimate a vector error correction model (VEC) that takes into account cointegration between the variables and use non-normality of the error processes for identification. The results show that when the empirical literature does not seem to reach a conclusion – in this case with respect to the sign or size of the fiscal multiplier – the identification strategy could play a role. In Chapter 4 I analyse the macroeconomic effects of the Bank of Japan’s, the Federal Reserve’s and the European Central Bank’s unconventional monetary policies. The use of a novel Bayesian SVAR method allows basing the whole analysis on the data and provides a formal way to assess the plausibility of given sign restrictions against the data. The analysis reveals differences in the output and price effects of the three central banks’ balance sheet operations.Tämä väitöskirja koostuu kolmesta itsenäisestä artikkelista, jotka tarkastelevat raha- ja finanssipolitiikan kokonaistaloudellisia vaikutuksia aikasarjaekonometrian menetelmillä. Väitöskirjan tutkimuskysymyksistä tuli sekä akateemisesti että käytännön talouspolitiikan kannalta ajankohtaisia erityisesti 2000-luvun alussa alkaneen finanssikriisin seurauksena. Väitöskirjan kontribuutio tulee ennen kaikkea viimeaikaisten aikasarjaekonometristen menetelmien soveltamisesta ajankohtaisiin makrotaloudellisiin kysymyksiin. Rakenteelliset vektoriautoregressiiviset (SVAR) mallit ovat sekä raha- että finanssipolitiikan empiirisen tutkimuksen päävälineitä. Malleihin liittyy nk. identifiointiongelma, jonka ratkaiseminen on keskeinen, tuloksiin mahdollisesti vaikuttava tekijä SVAR -malleja hyödyntävässä tutkimuksessa. Väitöskirjassa sovelletaan tilastollisesti identifioituja SVAR -malleja, joissa taloudelliset shokit identifioidaan aineiston ominaisuuksien kuten ei-normaalisuuden avulla. Koska käytetyt menetelmät hyödyntävät aineistossa olevia ominaisuuksia, jotka ovat tilastollisesti testattavissa, voidaan näin saatuja tuloksia pitää tältä osin luotettavampina kuin yleisesti käytössä oleviin menetelmiin perustuvia. Väitöskirjan toinen luku käsittelee rahapolitiikan riskinottokanavaa, jolla on selitetty rahapolitiikan ja finanssikriisin välistä yhteyttä. Riskinottokanavan mukaan finanssikriisiä edeltänyt alhainen korkotaso vaikutti sekä riskien hinnoitteluun että riskinottohalukkuuteen rahoitussektorilla tavalla, joka ei rahapoliittisessa päätöksenteossa tullut huomioiduksi. Väitöskirjassa vahvistetaan aiemmat tutkimustulokset riskinottokanavasta USA:ssa kriisiä edeltäneellä ajanjaksolla. Kolmannessa luvussa tarkastellaan finanssipolitiikan taloudellisia vaikutuksia, joista ei akateemisessa tutkimuskirjallisuudessa ole yksimielisyyttä. USA:n aineistolla saatujen tulosten mukaan velkarahoitteisella menojen lisäyksellä on heikosti negatiivinen vaikutus kokonaistuotantoon, kun taas menojen rahoittaminen verotuloilla vaikuttaa kokonaistuotantoon positiivisesti. Neljännessä luvussa tutkitaan Japanin, Yhdysvaltojen ja euroalueen keskuspankkien epätavanomaisten rahapoliikkatoimenpiteiden vaikutuksia. Tulokset eroavat aiemmista siten, että eri keskuspankkien toimenpiteiden tuotanto- ja hintavaikutukset poikkeavat toisistaan ajoitukseltaan, kestoltaan ja tilastolliselta merkitsevyydeltään.
URI: URN:ISBN:978-952-10-8739-4
http://hdl.handle.net/10138/203725
Date: 2017-08-25
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
EFFECTIV.pdf 2.207Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record