Immunodeficiencies, pathogens and sex in upper respiratory diseases

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5456-3
Title: Immunodeficiencies, pathogens and sex in upper respiratory diseases
Alternative title: Immuunivajavuustilat, taudinaiheuttajat ja sukupuolierot ylähengitystiesairauksissa
Author: Suvilehto, Jari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Haartman Institute, Bacteriology and Immunology
University of Helsinki, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliinisteoreettinen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Haartman institutet
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2009-05-22
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5456-3
http://hdl.handle.net/10138/20506
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: In the first part of this thesis the association of different forms of sinonasal diseases and plasma concentrations of C3, C4, immunoglobulins, immunoglobulin G subclasses, C4A and C4B gene numbers were studied in 287 adult patients and 150 sex-matched adult controls. Patients were well characterized and stratified into groups using strict clinical criteria and females and males were also studied as separate groups. Severe primary antibody antibody deficiencies were rare in patients coming to sinonasal operations. Female patients had more recurrent sinusitis and other mucosal infections and males had more nasal polyposis. Upregulation of complement activity was seen in acute rhinosinusitis patients (high levels of plasma C3, C4, and complement classical pathway activity CH50) and male patients coming to sinonasal operations (high levels of plasma C3 and C4). In females, total and partial C4B deficiencies and lower levels of IgG1 and IgG3 were associated with rhinosinusitis leading to sinonasal operations. C4A deficiencies were found to predispose to severe chronic rhinosinusitis in females and males. In female patients with chronic or recurrent rhinosinusitis with nasal polyposis C4B deficiencies seem to predispose to the disease, but in males with a similar disease C4B deficiencies seem to be protective. This suggests a different pathophysiology between sexes in this form of sinonasal disease. In the second part of this thesis work 213 children coming to elective tonsillectomy were studied and compared with 155 randomly selected school children. An association with recurrent upper respiratory tract infections and hypersensitivity disorders was seen especially in children under 7 years of age. However, this association was not seen in levels of specific IgE to respiratory allergens in the same age group. Both symptomatic respiratory allergy and specific IgE to respiratory allergens became more common in boys than girls over 7 years of age. We were able to show that although both rhinoviruses and bacterial pathogens were found in the tonsils, no association between their presence and clinical forms of tonsillar disease was seen. The ability of GAS to bind complement regulators FH and C4BP did not differ between strains causing tonsillar diseases or septicemia, suggesting that other virulence mechanisms of the bacteria are more important.Väitöstutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitettiin nenän ja sivuonteloiden tulehdusten ja polyyppitaudin yhteyttä komplementin C3- ja C4-tasoihin, vasta-aineiden ja niiden alaluokkien plasmapitoisuuksiin ja C4A- ja C4B geenilukumääriin tutkimalla 287 aikuista potilasta ja 150 aikuista kontrollihenkilöä. Potilaat jaettiin ryhmiin tiukkojen kliinisten kriteerien mukaan tutkien naiset ja miehet myös erillisinä ryhminään. Vakavat vasta-ainepuutokset olivat harvinaisia sivuonteloleikkauksiin tulevilla potilailla. Naisilla oli yleisemmin toistuvia sivuontelontulehduksia ja muita limakalvotulehduksia ja miehillä nenän polyyppitautia. Komplementin toiminnan lisääntymisen merkkejä oli havaittavissa äkillistä poskiontelontulehdusta sairastavilla potilailla (korkeat plasman C3, C4 ja komplementin klassisen tien aktivaation CH50 tasot) ja sivuonteloleikkaukseen tulevilla miehillä (korkeat plasman C3-, C4-tasot). Naisilla täydelliset ja osittaiset C4B-geenipuutokset ja matalat plasman IgG1- ja IgG2-tasot liittyivät leikkaukseen johtavaan sivuontelotautiin. C4A-geenipuutokset altistivat sekä miehiä että naisia vaikeille sivuontelontulehduksille. Kroonista tai toistuvaa sivuontelontulehdusta ja polyyppitautia samanaikaisesti sairastavilla naispotilailla C4B-puutokset vaikuttivat altistavan sairaudelle, mutta samalla tavalla sairastavilla miespotilailla samalla puutoksella oli suojaava vaikutus. Tämä viittaa siihen, että tämä sivuontelotaudin muoto kehittyy eri tavalla naisilla ja miehillä. Väitöstutkimuksen toisessa osassa tutkittiin 213 nielurisaleikkaukseen tulevaa lapsipotilasta verraten heitä 155 satunnaisesti valittuun koululaislapseen. Toistuvien ylähengitystieinfektioiden ja yliherkkyysoireiden välillä havaittiin yhteys alle 7-vuotiailla lapsilla. Tätä yhteyttä ei kuitenkaan ollut havaittavissa seerumin allergia-vasta-ainetutkimuksessa. Sekä oireinen hengitystieallergia että spesifisten vasta-aineiden määrä seerumissa lisääntyivät kouluiässä pojilla tyttöjä enemmän. Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että vaikka sekä rinoviruksia että tautia aiheuttavia bakteereja on osoitettavissa nielurisoissa, niiden läsnäololla ei ollut vaikutusta nielurisasairauden laatuun. Nielurisoista ja verenmyrkytyspotilailta eristettyjen A-streptokokkien kyvyllä sitoa komplementin säätelytekijöitä FH ja C4BP ei ollut vaikutusta näiden bakteerien aiheuttamien sairauksien kulkuun viitaten siihen, että muilla bakteerin virulenssiin vaikuttavilla tekijöillä on suurempi merkitys.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
immunode.pdf 4.996Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record