The Narrative Role of Films in Four Contemporary Novels

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3600-8
Title: The Narrative Role of Films in Four Contemporary Novels
Author: Hardwick, Hannasofia
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-09-23
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3600-8
http://hdl.handle.net/10138/216709
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In my doctoral dissertation I explore the narrative function of cinema in twenty-first century fiction. In this study literary representations of films are regarded as a narrative strategy through which literary texts accentuate, reflect, and give rise to their principal themes and questions. Since filmic insertions have a noticeable impact upon the narrative construction and hence turn out to be pivotal in the reader's inferential process, I also investigate this narrative phenomenon in the context of reader's meaning-making. I have chosen four novels for my study, namely The Book of Illusions (2002) by Paul Auster, Point Omega (2010) by Don DeLillo, The Understudy (2005) by David Nicholls, and The Ice Cream Man by Katri Lipson, published in Finnish in 2012 as Jäätelökauppias and translated into English in 2014. In these works the dominant meanings are closely linked to the representations of cinema, and films appear both at the discourse level and within the fictional world. Owing to the diversity of the chosen texts in terms of style and genre, my study provides a comprehensive view of the ways in which recent fiction has utilised "moving images" in narration. In this study I draw on the theoretical concepts of intersubjectivity, framing, mise en abyme, possible worlds theory, and indexicality in order to analyse the narrative function of films in the novels and the subsequent effects in the reader's hermeneutic process. I demonstrate that the literary use of cinema greatly affects narration and the reading experience: it disturbs the conventional narrative hierarchy and the subordination between the primary level and the embedded one. Simultaneously, it violates ontological stability, which separates the fictional "real" from the filmic "unreal". My case studies testify to the importance of the reader's role as an active interpreter whose knowledge of and experiences with cinema contribute to the textual processing of the novels. By pointing out the intricate interaction between audiovisual and verbal sign systems in these texts, I show how the audiovisual upsurge in contemporary society has altered how we read literature.Viime vuosisalla käynnistynyt audiovisuaalisen median räjähdysmäinen kasvu on vaikuttanut huomattavasti kokemusmaailmaamme. Audiovisuaalinen media ja etenkin elokuva on vaikuttanut myös kaunokirjallisuuteen. Mutta miten tarkalleen ottaen "liikkuvat kuvat'' ovat muuttaneet sanataidetta? Entä mitä muutokset ovat edellyttäneet lukijalta? Toisin sanoen: millaista on elokuvan ja romaanin välinen vuoropuhelu aikana jolloin audiovisuaalinen kerronta ulottuu lähes kaikkiin inhimillisen toiminnan osa-alueisiin? Näihin kysymyksiin pureudutaan tässä tutkimuksessa. Tarkastelen väitöskirjassani neljää 2000-luvulla julkaistua romaania, jotka eri tavoin heijastelevat elokuvan ja sanataiteen suhdetta kaunokirjallisuuden näkökulmasta. Teokset ovat Paul Austerin The Book of Illusions (2002, suom. Illuusioiden kirja), David Nichollsin The Understudy (2005, suom. Varamies), Don DeLillon Point Omega (2010, suom. Omegapiste) ja Katri Lipsonin Jäätelökauppias (2012). Nämä eri genrejä edustavat romaanit esittävät kattavasti erilaisia tapoja hyödyntää elokuvaa osana kaunokirjallista kerrontaa. Elokuvat ovat eri tavoin läsnä tarkasteltavissa teoksissa: elokuvia katsotaan ja niistä kerrotaan; elokuvien kautta viestitään epäsuorasti ja henkilöhahmot peilaavat omaa itseä niitä vasten. Romaaneissa esitetyt elokuvat tarjoavat samastumispinnan niin kertojille, henkilöhahmoille kuin lukijoille. Kaikissa tutkimissani romaaneissa elokuvalla on hyvin tärkeä rooli sekä tarinamaailman rakentumisessa että juonenkulussa. Tällä on suuri vaikutus lukukokemukseen, sillä lukijan on luettava teosta elokuvien kautta. Näin ollen myös lukijan aiemmat kokemukset ja tietämys elokuvista vaikuttavat huomattavasti lukuprosessiin. Teosanalyysini osoittavat, että kaikissa teoksissa horjutetaan romaanin esittämän todellisuuden ja elokuvatodellisuuden välistä rajaa. Tämä horjuttaminen voi tapahtua leikkisästi, kuten Nichollsin The Understudyssa, jossa päähenkilö yrittää epäonnisesti hyödyntää näkemiään elokuvia arkielämässä. Sitä vastoin DeLillon pienoisromaanissa Point Omega romaanin todellisuus ja elokuvatodellisuus törmäytetään ahdistavalla tavalla, kun teoksessa esitetty videoinstallaatio alkaa hallita tarinamaailman rakentumista ja uhkaa nielaista koko fiktiivisen todellisuuden itseensä. Elokuvan avulla romaanit koettelevat ja kyseenalaistavat arkiajattelullemme ominaisia tapoja jaotella maailmaa puhtaan hierarkkisesti. Romaanit kannustavat pohtimaan käsityksiämme totuuden, elämän ja tietämisen rajoista.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TheNarra.pdf 1.066Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record