The Human Microbiome in Parkinson’s Disease and Primary Sclerosing Cholangitis

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3608-4
Julkaisun nimi: The Human Microbiome in Parkinson’s Disease and Primary Sclerosing Cholangitis
Tekijä: Pereira, Pedro
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Kuuluu julkaisusarjaan: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317X
Tiivistelmä: Parkinson’s disease (PD) and Primary Sclerosing Cholangitis (PSC) are idiopathic diseases for which an external agent, e.g. a microorganism, has been hypothesised as being causally related to the condition or as having a potential role in disease progression. In the present work, we present evidence that gut and oral microbiota, but not nasal, differ between controls and PD patients, and that, regardless of hypothetical causal relationships, some of these changes show potential for use as biomarkers for diagnostic purposes. Although none of our studies are designed to investigate causality, we nevertheless find no suggestion that the bile microbiota is aetiologically related to PSC. On the other hand, our results suggest that Streptococcus may contribute to disease progression. All the studies are unified by the same methodology, consisting on case-control studies using high-throughput amplicon sequencing of the bacterial 16S rRNA gene, followed by bioinformatic processing of the raw data, and finally by statistical analysis.Parkinsonin tauti (PD) ja primaarinen sklerosoiva kolangiitti (PSC) ovat idiopaattisia sairauksia joiden synnyn tai etenemisen on epäilty liittyvän ulkopuoliseen tekijään, esimerkiksi johonkin mikro-organismiin. Tässä tutkielmassa esittämämme löydökset osoittavat, että suoliston ja suun mikrobit poikkeavat Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden sekä kontrollihenkilöiden välillä, mutta nenän mikrobit eivät. Riippumatta siitä, liittyvätkö löydetyt erot taudin etenemiseen, osa niistä voisi mahdollisesti toimia biomarkkereina tautidiagnostiikassa. Vaikka tutkimuksiamme ei ole varsinaisesti suunniteltu selvittämään syy-seuraussuhteita, emme löydä viitteitä siitä, että sapen mikrobit vaikuttaisivat PSC:n syntyyn. Toisaalta tulostemme perusteella näyttäisi siltä, että Streptococcus saattaa edistää taudin pahenemista. Kaikkia tutkimuksia yhdistää sama metodologia: ne ovat tapaus-verrokkitutkimuksia, jotka perustuvat bakteerien 16S rRNA:ta koodaavan geenin suuren kapasiteetin amplikonisekvensointiin jota seuraa sekvenssitiedon bioinformaattinen käsittely ja lopuksi tilastollinen analyysi.
URI: URN:ISBN:978-951-51-3608-4
http://hdl.handle.net/10138/217908
Päiväys: 2017-09-22
Avainsanat:
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
thehuman.pdf 1.471MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot