Temporality of the Face-to-Face in Levinas' Ethics

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5863-9
Title: Temporality of the Face-to-Face in Levinas' Ethics
Author: Poleshchuk, Irina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, käytännöllisen filosofian laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för praktisk filosofi
Date: 2009-11-24
Language: eng
Belongs to series: Philosophical Studies from the University of Helsinki 27 - URN:ISSN:1458-8331
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5863-9
http://hdl.handle.net/10138/21832
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This thesis focuses on a connection between temporality and ethics in the philosophy of Emmanuel Levinas. I argue that Levinas understanding of temporality is rooted in the function of pra-impression which in its turn does not belong to the intentional consciousness but reveals a subject as being open to the Other. In the face-to-face situation with the Other the pra-impression is an essential and constitutive force: it fractures the moment of the present, questions subjectivity and generates a new meaning of temporality. As a result a responsible subject is revealed; responsibility for the Other marks a latent birth of the subject which is prior to any origin of subjectivity, it discloses a meaning of time that does not belong to the subject but is found in the Other. In this study I suggest that pra-impression finds its productive force in language, the function of the feminine, and what Levinas calls the other in the same .Tämän väitöskirjan keskiössä on temporaalisuuden ja eettisyyden yhteys Emmanuel Levinasin filosofiassa, jossa toisen ihmisen kanssa kasvokkain olemisen tilanne sisältää erityisen temporaalisen ulottuvuuden. Väitän, että subjektin temporaalisuus rakentuu samalla tavoin kuin ihmisen toiseus. Primaari toiseuden tunne ('pra-impression') ei muodosta nykyisyyttä, tulevaisuutta ja menneisyyttä tietoisuuden virrassa pidennettynä nykyisyytenä, vaan katkelmallisina temporaalisina hetkinä. Tämän katkelmallisuuden lähde on subjektiin vetoavassa Toisessa. Pra-impression ilmentää Toiselle avointa subjektia. Toisen kanssa kasvokkain olemisen tilanteessa 'pra-impression' on olennainen ja rakentava voima: se murtaa nykyhetken, kyseenalaistaa subjektiviteetin ja saa aikaan temporaalisuuden uuden merkityksen. Seurauksena on vastuullisen subjektin ilmituleminen; Toiselle vastuussa oleminen merkitsee latentin subjektin syntymää, joka on varhaisempi kuin mikään subjektiviteetin alkuperä. Se paljastaa ajan merkityksen, joka ei kuulu subjektille, mutta joka sen sijaan on löydettävissä toisen ihmisen kasvoissa. Tässä tutkimuksessa ehdotan, että 'pra-impression' saa tuottavan voimansa kielestä, feminiinin toiminnosta, vastaanottavuudesta ('welcome') ja materniteetistä.
Subject: käytännöllinen filosofia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record