Kenttämittausvertailu 06/2017 - Uima-allasvesien kloori- ja pH-kenttämittaukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/221347

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_26_2017.pdf 437.1Kb PDF View/Open
Title: Kenttämittausvertailu 06/2017 - Uima-allasvesien kloori- ja pH-kenttämittaukset
Author: Björklöf, Katarina; Leivuori, Mirja; Väisänen, Ritva
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2017
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 26/2017
ISBN: 978-952-1-4868-2
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/221347
Abstract: Tässä kenttämittausvertailussa testattiin ensimmäistä kertaa kenttämittarien käyttöä uima-allasvesien vapaan kloorin, kokonaiskloorin ja pH:n määritykseen uimahallissa. Vertailumittaukseen osallistui 6 osallistujaa. Testisuureiden vertailuarvoina käytettiin referenssimittarin tuloksia. Osallistujien suoriutumista arvioitiin Di %-arvojen avulla vertaamalla tuloksia Allasvesiasetuksen 315/2002 soveltamisohjeen kriteereihin. Arvioilta 2-3 osallistujan kloorimittaukset olisivat ohjeessa kuvatun epävarmuuden rajoissa. Osallistujien pH-mittausten osalta voidaan arvioida niiden tarkkuuden olevan pääosin ohjeen suositusten mukaisia. Kävi selvästi ilmi, että riittävään tarkkuuteen päästään vain ammattikäyttöön tarkoitetuilla kenttämittareilla. Osallistujien kenttätoiminnasta ja laadunvarmistuksesta annettiin osallistujakohtaista palautetta ja yhdessä vertailun asiantuntijaryhmän kanssa kirjattiin lukuisia suosituksia luotettavan kenttämittaustoiminnan varmistamiseksi. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!
Subject: pätevyyskoe
Subject (yso): laboratoriot
laboratoriotutkimus
pätevyys
luotettavuus
vesianalyysi
vedenlaatu
uima-altaat
uimahallit
kloori


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record