Kevitsan nikkeli-kuparikaivoshankkeen aluetaloudelliset vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/222906
Title: Kevitsan nikkeli-kuparikaivoshankkeen aluetaloudelliset vaikutukset
Author: Törmä, Hannu; Zawalinska, Katarzyna
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 16
ISBN: 978-952-10-3367-4
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/222906
Abstract: Sodankylän Kevitsassa on mittavat nikkeli- ja kuparimalmivarat, joiden hyödyntämistä on suunniteltu pitkään. Viimeaikainen metallien hintojen voimakas nousu on vauhdittanut kaivoshanketta. Tutkimuksemme tavoitteena oli hahmottaa kaivoksen rakentamis- ja toimintavaiheen merkitystä erityisesti Pohjois-Lapin seutukunnalle ja Sodankylän kunnalle. Aluetaloudelliset laskelmat suoritettiin dynaamisella RegFin-mallilla vuosille 2008–2020. Tulosten mukaan kaivostoiminnan rakentamisvaihe hyödyttäisi kaikkia Lapin kuutta seutukuntaa, mutta vain rajallisessa määrin. Syinä tähän olisivat osaurakoiden laaja kohdentuminen kaikkialle Lappiin ja niiden valuminen Lapista sekä raaka-aineostot Lapin ulkopuolelta. Pohjois-Lappi hyötyisi kuitenkin eniten vuosien 2008-2009 rakentamisvaiheessa alueellisella kansantuotteella, työllisyydellä, tuotannontekijätuloilla ja hyvinvoinnilla mitattuna. Kaivoksen toimintavaihe nostaisi Pohjois-Lapin kokonaistuotannon aiempaa paljon korkeammalle kasvu-uralle. Aluekansantuotteen vuotuinen kasvu olisi suhteellisen vakaa vuosina 2010-2020. Elintaso kasvaisi rakentamisvaiheessa noin 2% ja toimintavaiheessa noin 59% nykytasosta. Kaivoshanke tukisi selvästi Pohjois-Lapin myönteistä kehitystä myös työllisyydellä, tuotannontekijätuloilla ja hyvinvoinnilla mitattuna. Kevitsan kaivoshanke loisi rakennusvaiheessa 576 uutta henkilötyövuotta, kun kerrannaisvaikutukset huomioidaan. Toimintavaiheessa syntyisi yhteensä 850 uutta henkilötyövuotta. Työllisyysvaikutus olisi siten 1426 henkilötyövuotta hankkeen keston aikana.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja16.pdf 279.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record