Listening expertise and audio quality preferences of non-expert listeners

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709195382
Title: Listening expertise and audio quality preferences of non-expert listeners
Author: Nokela, Severi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709195382
http://hdl.handle.net/10138/224339
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kognitiotiede
Cognitive science
Kognitionsvetenskap
Abstract: Äänenlaatua ja sen arvioimista tutkitaan usein kuuntelukokeilla, joissa koehenkilöt kuuntelevat ääninäytteitä erilaisilla laitteistoilla (esim. eri kaiuttimilla). Eksperttikuuntelijat ovat kuuntelukokeiden ja äänenlaadun asiantuntijoita. He arvioivat kuuntelulaitteiston äänenlaatua tarkemmin kuin muut ja heidän arvionsa ovat myös luotettavampia ja stabiilimpia. Hifiharrastajien keskuudessa on ollut erimielisyyttä siinä, tulisiko kuuntelukokeet suorittaa sokkona vai avoimena. On kuitenkin osoitettu, että avoimissa kuuntelukokeissa kaiuttimien ulkonäkö ja tieto kaiuttimien ominaisuuksista vaikuttavat äänenlaatuarvioihin. Muusikot ja hifiharrastajat ovat tekemisissä musiikin ja äänen kanssa, mutta eivät useimmiten arvioi äänenlaatua järjestelmällisesti kontrolloidussa ympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko hifi- tai musiikkiharrastuksesta etua äänenlaadun arvioimisessa ja onko kuuntelijaryhmien välillä eroja sokkokuuntelun ja avoimen kuuntelun välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös eri ryhmien kaiutinmieltymyksiä. Hypoteesina oli, että hifiharrastajat ovat kriittisempiä ja luotettavampia kuuntelijoita kuin muut ryhmät ja että kuuntelutilanne (sokko/avoin) vaikuttaa eniten hifiharrastajien arvioihin. Tutkimus toteutettiin kuuntelukokein, joihin osallistui 23 koehenkilöä. Kuuntelijat kuuluivat kolmeen eri ryhmään: hifiharrastajiin, muusikoihin ja keskivertokuuntelijoihin (kontrollit). Kuuntelukokeessa koehenkilöt kuuntelivat neljää ääninäytettä kolmilla eri kaiuttimilla. Kaiuttimien äänenlaatua arvioitiin kymmenportaisella asteikolla aistinvaraisilla arvioilla (sensory judgments, esim. kirkkaus, pehmeys) ja preferenssiarvioilla (affective judgments, hyvä/huono), myös arvioiden luotettavuutta mitattiin. Kuuntelukoe suoritettiin sokkona ja avoimena. Ryhmien välillä ei ollut selviä eroja kaiuttimien äänenlaatuarvioissa, arvioiden luotettavuudessa tai reaktiossa eri kuuntelutilanteeseen, mutta hifiharrastajat olivat hieman muita kuuntelijaryhmiä kriittisempiä arvioissaan. Kaikki ryhmät pitivät eniten selvästi halvimmasta kaiuttimesta ja se arvioitiin myös äänenlaadultaan täyteläisimmäksi, pehmeimmäksi ja leveimmäksi. Kaikki kaiuttimet saivat korkeampia preferenssiarvioita avoimessa tilanteessa sokkotilanteeseen verrattuna. Hifi- tai musiikkiharrastuksesta ei näyttäisi olevan etua kuuntelukokeissa menestymisessä ja äänenlaadun asiantuntijuudessa. Hifiharrastajien, muusikoiden ja keskivertokuuntelijoiden äänenlaatumieltymykset ovat hyvin samansuuntaisia.
Subject: hifi
sokkotestaus
kuuntelukokeet
Subject (yso): äänenlaatu
asiantuntijuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record