Työmatkatapaturmien vähentäminen kelivaroitusmallia kehittämällä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/224484
Title: Työmatkatapaturmien vähentäminen kelivaroitusmallia kehittämällä
Author: Hippi, Marjo; Hartonen, Sari; Hirvonen, Mikko
Belongs to series: Raportteja - Rapporter- Reports 3:2017
ISSN: 0782-6079
ISBN: 978-952-336-015-0
Abstract: Työmatkatapaturmia tapahtuu kävellen talvisin huomattavasti enemmän kuin kesäisin, ja yksittäiset liukkaimmat päivät näkyvät selvinä piikkeinä kuvaajissa, joissa on esitetty päivittäiset liukastumisten kokonaismäärät. Liukastumisonnettomuudet aiheuttavat vuosittain merkittävät taloudelliset kustannukset sairaanhoidon ja sairauspoissaolojen takia. Projektin tavoitteena oli vähentää talvisin ulkona tapahtuvia liukastumisonnettomuuksia informoimalla työnsä puolesta ulkona liikkuvia tulevasta liukkaasta kelistä, jolloin he voisivat varautua liukkauteen esimerkiksi pitävillä kengillä, liukuesteillä tai varaamalla enemmän aikaa matkaan. Kun kerrotaan liukastumistapaturmista ja niiden ehkäisystä, se saa työyhteisön toivottavasti suhtautumaan liukastumistapaturmien riskeihin entistä vakavammin. Projektissa olivat mukana Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos (TTL) ja Posti (entiseltä nimeltään Itella). Vaisalalta ostettiin kaksi DSC111-mittaria projektin käyttöön ja niillä tutkittiin, kuinka hyvin laite määrittää kevyenliikenteen väylien liukkautta. Ilmatieteen laitos kehitti kelivaroitusmallia ja liukastumisvaroituksia loppukäyttäjille. Työterveyslaitos teki liukkaustutkimuksia kehittämällään liukkausmittarilla. Postin työntekijöitä toimi liukkausvaroituspalvelun testikäyttäjinä, ja he tekivät myös omia havaintoja liukkaista paikoista ja päivistä. Projekti kesti vuodesta 2013 vuoteen 2016 kattaen kolme täyttä talvijaksoa. Tavoitteena oli päästä testaamaan Ilmatieteen laitoksen kelivaroitusmallia ja varoituspalvelua useamman talvikauden aikana erilaisten talvikelien vallitessa.
URI: http://hdl.handle.net/10138/224484
Date: 2017-09
Subject: liukkaus
liukastuminen
liukkauden mittaus
turvallisuus
kitka
jalankulku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
jalankulku.pdf 1.870Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record