Laboratory analyses for evaluation of platelet disorders and platelet concentrates

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:952-5457-12-5
Title: Laboratory analyses for evaluation of platelet disorders and platelet concentrates
Author: Javela, Kaija
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
The Finnish Red Cross, Blood Service
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2006-11-09
Language: eng
Belongs to series: Academic dissertations from the Finnish Red Cross Blood Service - URN:ISSN:1236-0341
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:952-5457-12-5
http://hdl.handle.net/10138/22466
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: High quality of platelet analytics requires specialized knowledge and skills. It was applied to analyze platelet activation and aggregation responses in a prospective controlled study of patients with Finnish type of amyloidosis. The 20 patients with AGel amyloidosis displayed a delayed and more profound platelet shape change than healthy siblings and healthy volunteers, which may be related to altered fragmentation of mutated gelsolin during platelet activation. Alterations in platelet shape change have not been reported in association with platelet disorders. In the rare Bernard-Soulier syndrome with Asn45Ser mutation of glycoprotein (GP) IX, the diagnostic defect in the expression of GPIb-IX-V complex was characterized in seven Finnish patients, also an internationally exceptionally large patient series. When measuring thrombopoietin in serial samples of amniotic fluid and cord blood of 15 pregnant women with confirmed or suspected fetal alloimmune thrombocytopenia, the lower limit of detection could be extended. The results approved that thrombopoietin is present already in amniotic fluid. The application of various non-invasive means for diagnosing thrombocytopenia (TP) revealed that techniques for estimating the proportion of young, i.e. large platelets, such as direct measurement of reticulated platelets and the mean platelet size, would be useful for evaluating platelet kinetics in a given patient. Due to different kinetics between thrombopoietin and increase of young platelets in circulation, these measurements may have most predictive value when measured from simultaneous samples. Platelet autoantibodies were present not only in isolated autoimmune TP but also in patients without TP where disappearance of platelets might be compensated by increased production. The autoantibodies may also persist after TP has been cured. Simultaneous demonstration of increased young platelets (or increased mean platelet volume) in peripheral blood and the presence of platelet associated IgG specificities to major glycoproteins (GPIb-IX and GPIIb-IIIa) may be considered diagnostic for autoimmune TP. Measurement of a soluble marker as a sign of thrombin activation and proceeding deterioration of platelet components was applied to analyze the alterations under several stress factors (storage, transportation and lack of continuous shaking under controlled conditions) of platelet products. The GPV measured as a soluble factor in platelet storage medium showed good correlation with an array of other measurements commonly applied in characterization of stored platelets. The benefits of measuring soluble analyte in a quantitative assay were evident.Verihiutaleiden eli trombosyyttien niukkuus (trombosytopenia) on yleisin syy lisääntyneeseen vuototaipumukseen. Verihiutaleet voivat olla myös toiminnaltaan poikkeavia. Tutkimuksen tarkoituksena oli luonnehtia analyyttisiä keinoja tutkia trombosytopenisiä potilaita yleensä, alloimmuuni-trombosytopeniasta kärsiviä sikiöitä ja amyloidoosipotilaita. Myös verihiutaleiden niukkuudesta kärsiville potilaille annettavien verihiutalevalmisteiden laatua tutkittiin useilla menetelmillä. Tutkimuksessa oletettiin, että suomalaistyyppinen amyloidoosi saattaa aiheuttaa viivettä trombosyyttien normaaliin toimintaan. Vaikka verihiutaleet aggregoituivat laboratorio-olosuhteissa, aggregaatiota edelsi normaalia voimakkaampi muodonmuutos, joka oli lisäksi pitkittynyt. Muodonmuutoksen mittausta ei ole aikaisemmin sovellettu potilastutkimuksiin trombosyyttien toimintahäiriöiden yhteydessä. Harvinaisessa piilevästi periytyvässä Bernard-Soulierin taudissa (BSS) trombosyyttien yhden tai useamman pintavalkuaisaineen (glykoproteiini IbIX) rakenneosa on vähentynyt tai se voi puuttua kokonaan. Potilailla on poikkeava vuototaipumus, koska trombosyytit eivät pysty tukkimaan verisuoniston vauriokohtaa normaalisti. Usean suomalaisen BSS -perheen aineistossa luonnehdittiin tarkemmin tietystä perimän muutoksesta johtuvia verihiutaleiden toiminnan ja pintaproteiinien muutoksia. Epäillyn tai laboratoriossa varmistetun alloimmuunitrombosytopeniasta kärsivän sikiön lapsivedestä ja napaverestä osoitettiin verihiutaleiden kasvutekijää, trombopoietiinia 15 raskaudessa viitteenä lisääntyneestä verihiutaletuhosta. Määritysmenetelmää herkistämällä päästiin mittaamaan hyvin pieniä pitoisuuksia ja toteamaan trombopoietiinia jo lapsivedestä. Lasten kroonista trombosytopeniaa käsittelevässä prospektiivisessa, kontrolloidussa tutkimuksessa analysoitiin poikkileikkauksena 20 potilaan aineistossa trombosyyttien kinetiikkaa kuvaavia parametrejä. Retrospektiivisessä tutkimuksessa analysoitiin uudelleen suuren potilasaineiston trombosyyttivasta-ainetuloksia. Tavoitteena oli löytää keinoja parantaa analyysin spesifisyyttä. Vaikka varsinaista spesifisyyttä ei voitu osoittaa tutkimuksen avulla, tuotiin esiin uusia analysointitapoja, joita voitaisiin soveltaa prospektiivisessa tutkimuksessa. Trombosyyttivalmisteiden säilyvyyttä arvioitiin prospektiivisessa kontrolloidussa tutkimuksessa vakio-olosuhteissa ja kuljetuksen aikaisen stressin jälkeen perinteisillä laadunvalvontamenetelmillä ja näiden lisäksi alustavasti tutkitun liukoisen glykoproteiini V:n osoituksella. Menetelmä osoittautui lupaavaksi sekä prosessien kehittämisen että laadunvalvonnan kannalta.
Subject: kliininen biokemia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
laborato.pdf 580.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record