Rangaistuksen mittaaminen ja rangaistuskäytäntö lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710025441
Title: Rangaistuksen mittaaminen ja rangaistuskäytäntö lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa
Author: Keski-Keturi, Veera
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710025441
http://hdl.handle.net/10138/225074
Thesis level: master's thesis
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt
Abstract: Tietoisuus lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vahingollisuudesta on lisääntynyt, mikä on johtanut useisiin lakimuutoksiin. Muutoksilla on haluttu korostaa lasten ihmisoikeuksien merkitystä ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuutta. Muun muassa viestintäteknologian muutosten vuoksi lasten suojelemisen tavoitteeseen on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota myös kansainvälisesti. Rangaistustason ankaroittamista on pidetty yhtenä keinona lasten suojelemisen tavoitteen parempaan toteuttamiseen. Rangaistusten ankaroittamiseen on pyritty sekä rikostunnusmerkistöjen että rangaistusasteikon muutoksilla. Vuonna 2011 voimaan tulleella lakiuudistuksella sukupuoliyhteys tekotapana siirrettiin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöstä rikoksen törkeän tekomuodon yhdeksi kvalifiointiperusteeksi. Lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vähimmäisrangaistusta korotettiin 14 vuorokaudesta neljään kuukauteen vankeutta enimmäisrangaistuksen säilyessä neljässä vuodessa. Muutokset perustuivat pitkälti lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan annettuun Euroopan neuvoston yleissopimukseen. Myös rangaistussäännösten soveltamisen kannalta keskeisiin määritelmäsäännöksiin on tehty muutoksia. Tutkimuksessa on kartoitettu niitä seikkoja, joihin tuomioistuinten tulisi kiinnittää huomiota mitatessaan rangaistusta lapsiin kohdistuvista seksuaalisista hyväksikäyttörikoksista. Tutkimuksessa rangaistusten tasoa on selvitetty vuosilta 2012 ja 2015 kerätyn hovioikeusaineiston pohjalta. Vertaamalla hovioikeuksissa annettuja aikaisemman ja voimassaolevan lain mukaisia tuomioita on selvitetty sitä, miten toteutetut lakimuutokset ovat vaikuttaneet lapsiin kohdistuvista seksuaalisista hyväksikäyttörikoksista tuomittaviin rangaistuksiin. Tapausaineiston perusteella ankaroitumista on tapahtunut selvimmin rikoksen perustunnusmerkistöön sisältyvissä lievimmissä teoissa, joihin vähimmäisrangaistuksen korottaminen on vaikuttanut suoraan. Kuitenkin lakimuutos on vaikuttanut myös sukupuoliyhteyden käsittäneistä teoista tuomittaviin rangaistuksiin korottavasti, vaikka ne arvioitaisiin perustekomuodon mukaisesti. Ankaroitumista on nähtävissä myös törkeän tekomuodon mukaisissa tapauksissa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record