Talvivaaran nikkelikaivoksen aluetaloudellisten vaikutusten seurantatutkimus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225274
Title: Talvivaaran nikkelikaivoksen aluetaloudellisten vaikutusten seurantatutkimus
Author: Törmä, Hannu; Reini, Kaarina
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 30
ISBN: 978-952-10-4154-9
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/225274
Abstract: Sotkamon Talvivaaran megaluokan nikkelikaivos vaikuttaa Kainuun, mutta erityisesti Sotkamon ja Kajaanin tulevaan kehitykseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia aluetaloudellisia vaikutuksia kaivoksen rakentaminen ja toiminta luovat. CGE RegFinDyn-aluemallilaskelmat tehtiin olettaen, että kaivoshanke toteutuisi vuosina 2007-2031 kaivosyhtiön teettämän kannattavuusselvityksen mukaisena. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kainuun maakunta –kuntayhtymä ovat rahoittaneet tutkimuksen. Simulointitulosten mukaan rakennusvaihe lisää Kainuun taloudellista kasvua peruskehitykseen nähden, mutta rajallisessa määrin. Neljänä rakentamisvuotena 2007–2010 aluetalous kasvaa kuitenkin vuosittain 0.1-0.5 % ja yhteensä 1.2 %. Toimintavaihe nostaa Kainuun taloudellisen kasvun pysyvämmin korkeammalle tasolle. Vuotuinen talouskasvu vaihtelee välillä 1.0–1.8 %. Kumulatiivinen talouskasvu on yhteensä 32.4 % kaivoksen toimintavuosina 2008–2031. Euroissa mitattuna kaivos tuo talouskasvua yhteensä 739.8 miljoonaa euroa. Talvivaaran kaivos alentaa nykyistä työttömyysasteen 15.7 %-tasoa keskimäärin 2.1 %-yksiköllä. Kaivos ei siten ratkaise Kainuun työttömyysongelmaa, mutta lievittää sitä keskimäärin hieman yli kymmenyksellä. Talvivaaran kaivos tuo Sotkamon kunnalle lisää verotuloja. Kunnallisveron tuoton arvioidaan lisääntyvän keskimäärin 3.3 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteisöveron 6.2 miljoonaa euroa vuodessa. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuositasolla yhteensä 9.5 miljoonaa euroa, joka on noin 40 % Sotkamon kunnan nykyisistä verotuloista. Kiinteistöveron tuoton lisäystä ei ole arvioitu. On todennäköistä, että ainakin jotkut kannattavuusselvityksen ja tämän tutkimuksen laskentaoletukset eivät pidä paikkaansa. Lisäksi kaivosala on hyvin suhdanneherkkä. Nämä tekijät on syytä pitää mielessä, kun tehdään suunnitelmia ja päätöksiä pidemmälle tulevaisuuteen ulottuvasta toiminnasta. Ruralia-instituutin näkemys on, että kaivoshankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia tulisi seurata vuosittain.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja30.pdf 198.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record