Luonnontuotteiden kemialliset yhdisteet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/228181
Title: Luonnontuotteiden kemialliset yhdisteet
Author: Tuomela, Heikki; Rutanen, Juha; Tikkanen-Kaukanen, Carina
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2013
Belongs to series: Raportteja 113
ISBN: 978-952-10-8482-9
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/228181
Abstract: Luonnontuotteiden kemialliset yhdisteet -raporttiin on koottu keskeinen tutkimustieto Suomessa käytetyimpien luonnontuotteiden bioaktiivista yhdisteistä sekä terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Raportissa lisäksi kuvataan esimerkkejä luonnontuotteiden ainesosien käyttömuodoista ja markkinoilla olevista tuotteista. Raportti on katsaus aihepiirin tutkimustiedosta, luonnontuotteiden tunnistetuista hyvinvointivaikutuksista sekä ominaisuuksien hyödyntämisestä yritystoiminnassa. Raportti tuo esille luonnontuotteiden vaikuttavien yhdisteiden määrällisen laajuuden sekä vaikutusten ja käyttömahdollisuuksien monipuolisuuden. Luonnontuotteita ja niiden ainesosia voidaan hyödyntää paitsi elintarvikkeissa myös muun muassa hyvinvointituotteissa, kosmetiikassa, lääkeaineina ja rohdoksina. Luonnonmarjoja, -sieniä ja -yrttejä sekä muita luonnontuotteita on perinteisestikin käytetty moniin eri käyttötarkoituksiin, mutta lisääntyvä tieto näiden raaka-aineiden ominaisuuksista ja vaikutuksista on edelleen kasvattamassa ja monipuolistamassa niiden käyttöä. Selvitys toteutettiin osana Luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahdollisuudet (LT-INNO) -hanketta, jota rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013. Hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Teknologiakeskus KETEK Oy, Foodwest Oy, Itä-Suomen yliopisto sekä Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Selvitys vie osaltaan eteenpäin hankkeen keskeistä tavoitetta luoda luonnontuotealan toimintaohjelma suuntaamaan alan tutkimus- ja kehittämistyötä ja yrittäjyyttä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja113.pdf 1.562Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record