Tallennuspalveluntarjoajan vastuuvapaus tekijänoikeuden loukkauksesta EU:ssa 3D-mallien sähköisten markkinapaikkojen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085648
Title: Tallennuspalveluntarjoajan vastuuvapaus tekijänoikeuden loukkauksesta EU:ssa 3D-mallien sähköisten markkinapaikkojen näkökulmasta
Author: Matkonen, Sini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085648
http://hdl.handle.net/10138/228451
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Digitalisaatio on asettanut perinteisen tekijänoikeuslainsäädännön koetukselle. Digitaaliteknologiat mahdollistavat uusia tapoja valmistaa teoksista kappaleita ja välittää teoksia yleisölle internetissä. Tekijänoikeudella suojattua aineistoa jaetaan usein internetvälittäjien kautta, minkä vuoksi teosten oikeudenhaltijat pyrkivät kohdistamaan tekijänoikeuden loukkausta koskevia vaatimuksia erilaisiin internetvälittäjiin eli palveluntarjoajiin, joiden palveluissa käyttäjät jakavat tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa. Välittäjien vastuuvapaudesta säädetään EU-tasolla sähkökauppadirektiivissä, jonka vastuuvapaussäännöksiä sovelletaan tiettyihin palveluntarjoajiin, joiden toimet täyttävät sähkökauppadirektiivissä säädetyt edellytykset. Sähkökauppadirektiivin vastuuvapaussäännökset säädettiin 1990-luvulla, joten säännösten soveltamista uusien teknologioiden mukanaan tuomiin palvelumalleihin ja tallennuspalveluntarjoajiin ei enää pidetä kaikilta osin tarkoituksenmukaisena. Esimerkkinä uusista tallennuspalveluntarjoajista, joihin sähkökauppadirektiivin vastuuvapaussäännösten soveltuvuutta joudutaan arvioimaan, ovat 3D-mallien sähköiset markkinapaikat. 3D-mallien sähköiset markkinapaikat tarjoavat apua 3D-tulostukseen välittämällä palvelun käyttäjien palveluun lisäämiä 3D-malleja, joita voidaan tulostaa 3D-tulostusteknologian avulla digitaalisista piirustuksista fyysisiksi esineiksi. 3D-tulostuksessa yhdistyvät tekijänoikeuden suurimmat haasteet digitaalisessa ympäristössä: perinteisten teosten digitointi, uusien digitaalisten teosten luominen, teosten nopea jakelu internetissä ja internetvälittäjän oikeudellisen aseman määrittely. Tutkielmassa tarkastellaan tekijänoikeuden keskeisten käsitteiden ja periaatteiden soveltumista 3D-tulostukseen. Tutkielmassa käydään läpi sähkökauppadirektiivin tallennuspalveluntarjoajan kannalta olennaiset säännökset ja tutkitaan niiden soveltamista 3D-mallien sähköisiin markkinapaikkoihin. Tavoitteena tutkielmassa on selvittää, minkälaisin edellytyksin 3D-mallien sähköisen markkinapaikan palveluntarjoaja voi päästä sähkökauppadirektiivin vastuuvapauden piiriin tekijänoikeutta loukkaavien 3D-mallien välittämisestä palvelussa. Teknologian kehityksestä paikoin jälkeen jääneen lainsäädännön soveltaminen uusiin 3D-tulostuksen kaltaisiin teknologioihin on osin epäselvää ja siten oikeusvarmuutta heikentävää. Oikeudenhaltijat pitävät yleisesti ottaen tallennuspalveluntarjoajien vastuuvapautta tekijänoikeutta loukkaavan aineiston välittämisestä liian laajana ja vaativat vastuuvapauden tiukentamista. Euroopan komissio antoi syksyllä 2016 ehdotuksen direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Direktiiviehdotuksessa esitetään asetettavaksi tallennuspalveluntarjoajalle uusia velvoitteita tekijänoikeudella suojatun aineiston välittämisen osalta. Direktiiviehdotuksella ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä sähkökauppadirektiivin mukaista tallennuspalveluntarjoajan vastuuvapautta, mutta se väistämättä aiheuttaa muutoksia palveluntarjoajan asemaan. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten direktiiviehdotus muuttaisi tallennuspalveluntarjoajan asemaa sekä mitä ongelmakohtia runsaasti kritiikkiä herättäneeseen direktiiviehdotukseen sisältyy. Direktiiviehdotusta ei ole vielä hyväksytty ja siihen oletettavasti tehdään vielä muutoksia. 3D-mallien sähköinen markkinapaikka on vain yksi esimerkki tallennuspalveluntarjoajista, joihin sähkökauppadirektiivin vastuuvapaussäännöksiä voidaan soveltaa ja joihin direktiiviehdotus vaikuttaisi, mikäli se tulisi voimaan nykyisessä muodossaan. Palveluntarjoajien vastuuvapautta tarkastellaan 3D-mallien sähköisten markkinapaikkojen näkökulmasta niiden tekijänoikeudelliset erityispiirteet huomioon ottaen, mutta sähkökauppadirektiivin ja DSM-direktiiviehdotuksen tarkastelu soveltuu monin paikoin muihinkin tallennuspalveluntarjoajiin.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record