Luottamuksellisen tiedon suoja sopimusneuvotteluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095658
Title: Luottamuksellisen tiedon suoja sopimusneuvotteluissa
Author: Virta, Eerika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095658
http://hdl.handle.net/10138/228453
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Luottamuksellisen tiedon merkitys elinkeinotoiminnassa on kasvanut ja samalla liikesalaisuuksien suojaaminen on yhä tärkeämpää. Elinkeinonharjoittajien välisen yhteistyön toteuttamiseksi on usein tarpeellista luovuttaa sopimuskumppanille yrityssalaisuuksia, joskus jo sopimusneuvotteluvaiheessa. Vaihdannan toimivuuden vuoksi on tarpeen säännellä luottamuksellisen tiedon suojaa silloin, kun sitä joudutaan sopimusneuvotteluissa liikekumppanille luovuttamaan. Suomessa luottamuksellisen tiedon lainsäädäntöön perustuva suoja sisältyy rikoslakiin, lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja työsopimuslakiin. Liike- ja yrityssalaisuuksia suojaava sääntely täydentää varsinaisia immateriaalioikeuksia koskevaa sääntelyä. Yrityssalaisuuden määritelmä löytyy nykyisin vain rikoslaista. Rikoslaki antaa suojaa mm. luottamuksellisessa liikesuhteessa luovutetun yrityssalaisuuden oikeudetonta käyttöä tai ilmaisemista vastaan. Laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa kielletään sopimusneuvotteluissa luovutettujen teknisten esikuvien ja teknisten ohjeiden oikeudeton käyttäminen ja ilmaiseminen. Työsopimuslaissa säädetään työntekijän velvollisuudesta olla ilmaisematta tai käyttämättä hyväkseen työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Luottamuksellisen tiedon suojaa sopimusneuvotteluissa voidaan vahvistaa ja tarkentaa sopimuksin. Salassapitosopimuksia koskevaa erityissääntelyä ei Suomessa ole, joten sopimuksiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia oppeja. EU:n liikesalaisuusdirektiivin on tarkoitus parantaa kehitys- ja tutkimustoimintaa harjoittavien tahojen valtioiden rajat ylittävän toiminnan edellytyksiä Euroopan unionin alueella. Direktiivin implementoinnin myötä luottamuksellisen tiedon siviilioikeudelliseen sääntelyyn tulee joitain muutoksia.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record