”The Dark World is Rising” : läntisen imperialismin purkautuminen Afrikassa ja sen heijastukset Malcolm X:n retoriikkaan vuosina 1960–1965

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711285760
Title: ”The Dark World is Rising” : läntisen imperialismin purkautuminen Afrikassa ja sen heijastukset Malcolm X:n retoriikkaan vuosina 1960–1965
Author: Vuorio, Vilma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Kirkkohistorian laitos
University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History
Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten, Institutionen för kyrkohistoria
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711285760
http://hdl.handle.net/10138/228933
Thesis level: master's thesis
Discipline: General Church History
Yleinen kirkkohistoria
Allmän kyrkohistoria
Abstract: Tutkielman tehtävänä on selvittää miten läntisen imperialismin purkautuminen on näkynyt Malcolm X:n retoriikassa vuosina 1960–1965. Tutkimustehtävänä on tutkia miten Malcolm X argumentoi puheissaan, millaisia teemoja hän nostaa esille ja millaisia retorisia tehokeinoja hän käyttää. Ajankohta sijoittuu vuosikymmenelle, jonka aikana siirtomaavallat menettivät otteensa Afrikassa ja samaan aikaan Yhdysvalloissa mustat nousivat vastustamaan vuosisadan jatkunutta rotuerottelua. Afrikkalaisissa itsenäistymisprosesseissa taustalla oli usein nationalistisia liikkeitä. Myös Malcolm X liittyi mustan nationalismin perinteeseen. Yhdysvaltojen muutosliikkeessä vaikuttamassa roolissa oli kuitenkin kansalaisoikeusliike, eivätkä niinkään nationalistit. Tutkielmassa tarkastellaan miten nämä erilaiset ideologiat näkyivät miehen puheissa. Malcolm X oli pitkään uskonnollisen Nation of Islam -liikkeen toimija. Tästä syystä opinnäytetyö tarkastelee myös Malcolm X:n uskonnollista retoriikkaa. Taustaluvuissa käsitellään Amerikan mustien vapaustaistelun pitkää prosessia aina orjuudesta kansalaisoikeustaistelun aikaan ja rasismin läpileikkaavaa roolia mustien jokapäiväisessä elämässä sekä Afrikan itsenäistymisprosesseja. Analyysi koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen tarkastelee sitä kuinka Afrikan maiden itsenäistyminen toimi esikuvana Malcolm X:n puheissa ja tuki hänen ajatustaan rotujen välisestä lopullisesta separaatiosta Yhdysvalloissa. Toinen analyysiluku kietoutuu Malcolm X:n käyttämän Exodus-narratiivin ympärille, joka on vapautuksen teologiassa käytetty vertauskuva sorrettujen matkasta kohti luvattua maata. Sama narratiivi oli käytössä myös Martin Luther Kingillä. Malcolm X:n puheissa Exodus toimiikin osana hänen hyökkäävää retoriikkaansa liian maltilliseksi mieltämäänsä kansalaisoikeusliikettä kohtaan. Kolmas analyysiluku käsittelee sitä, kuinka Malcolm X käänsi tuolloin Amerikassa negatiiviseksi mielletyt asiat, kuten afrikkalaisuuden ja mustan ihon, tarkoittamaan vahvuutta ja ylpeyttä. Malcolm X:n kielenkäytössä mustien kohtaamat ongelmat nostettiin esille koruttomasti ja hän ei toivonut niiden ratkaisuun kompromisseja vaan radikaaleja toimia. Toivotut toimet saattoivat olla radikaaleja, mutta vaatimukset eivät niinkään: ne olivat vapaus ja ihmisoikeudet mustille.
Subject: rasismi
retoriikka
ihmisoikeudet
kansalaisoikeusliikkeet
argumentti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record