Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3923-8
Title: Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit
Alternative title: Female students with immigrant background constructing their identities and learning processes in the context of education
Author: Pehkonen, Eija
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-12-20
Language: fi
Belongs to series: Kasvatustieteellisiä tutkimuksia
URI: http://hdl.handle.net/10138/228965
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3923-8
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This research addresses immigration and migrant life and integration in Finland. . Immigration has been examined mainly in the Finnish context as an individual process and for women. The study is located in the research of education, educability, study and learning, but above all, as individually experienced. More precisely, the study examines the orientation training of immigrants at one university of applied sciences. The focus of the research is to examine the overall life of female students with immigrant backgrounds at the university of applied sciences. The starting point is to examine the individual stages of the life cycle, the various aspects of life and the current point of the life path in Finland. The narrative of life flow is approached through the concepts of identity and learning. Identities are considered variable, contextual, and narrative. Learning is widely understood as a life broad, a lifelong and narrative learning. The research task is to look at constructing identities and learning processes in the context of education. The two research questions are the following. First: What kind of identities and learning processes are immigrant female students constructing in their telling? Second: What kind of learning process can be conceptualized from telling? The philosophical bases of the research are the relativity of knowledge, contextuality, and the idea of constructing knowledge. This research aims to provide a place and a voice for female students with immigrant background in terms of their diverse experiences between different cultural frameworks. Cultural frameworks are viewed as a dialogue between the former and the current cultural framework. Twelve students have been interviewed after the first year of study. The qualitative data is read as telling and is analysed with the help of inductive content analysis. The results of the data analysis describe themes in immigration, studying and gender. According to this study, identities are constructed as a process between a patriarchal and individualistic cultural framework. The identity definitions range between the various subjects of life that are examined. Identities are positioned in relation to the cultural frameworks either attaching to the former or to the new, or moving flexibly between them. Identities are constructed in a variety of ways between conflict and balance, as well as uncertainty and confidence: a constant contradiction, a cautious hesitation, a negotiating and strengthening balance. The identity transition is constructed within a holistic learning process that is described as stages, a model and type reports on the learning process. They allow looking at individual paths as a process and movement between different factors. My research shows that challenges in the educational context of being a student, on the other hand, allows more readily for the redefinition of one's own life, identities and learning. In this process of learning, the present is edited and matched to correspond better to a changed life situation. The learner's learning identity is built between these different factors individually. The factors that influence the lives and life situations of students with immigrant background at the university of applied sciences should be examined in a variety of ways comprehensively. Their experience of studying and the needs of learning-support should also be considered a part of the development of education and pedagogical solutions.Education that is envisioned along these lines can better promote inclusion in society.Tutkimuksessa haluttiin saada tietoa maahanmuuttajataustaisten elämästä ammattikorkeakoulun opiskelijoina. Tutkimukseen osallistuneita naisia haastateltiin tutkimukseen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olivat identiteettien rakentumiseen ja oppimiseen kohdistuvat prosessit. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Minkälaisia identiteettejä ja oppimisprosesseja maahanmuuttajataustaiset naisopiskelijat rakentavat kerronnassaan? 2) Minkälainen oppimisprosessi kerronnasta on käsitteellistettävissä? Tutkimukseen osallistuneet naiset kertoivat yksilöllisistä ja monitasoisista prosesseista elämässään. Tuloksia kuvattiin maahanmuuton, opiskelun ja oppimisen sekä sukupuolen teemoina. Tutkimus osoittaa, että opiskelu haastoi ja toisaalta tarjosi mahdollisuuden oman elämän, identiteettien ja oppimisen uudelleenmäärittelyihin. Tutkimukseen osallistuneiden naisten kerronta oli liikehdintää moneen suuntaan. Identiteettejä paikannettiin suhteessa ympäröiviin kulttuurisiin kehyksiin eri tavoin. Tutkimuksen mukaan identiteettejä rakennettiin patriarkaalisen ja individualistisen kulttuurisen kehyksen välisenä prosessina. Identiteettimäärittelyt vaihtelivat tarkastelun kohteena olevan elämänalueen mukaan. Identiteettejä paikannettiin suhteessa kulttuurisiin kehyksiin joko entiseen tai uuteen kiinnittyen tai näiden välillä joustavasti liikkuen. Entistä ja nykyistä muokattiin ja sovitettiin toisiinsa vastaamaan paremmin muuttunutta elämäntilannetta. Prosessi on kuvattu oppimisprosessin vaiheina, mallina ja tyyppikertomuksina. Tämän kuvauksen avulla on mahdollista tarkastella yksilöllisiä polkuja prosesseina ja liikkeenä eri tekijöiden välillä. Identiteettien rakentamisen monitasoisuutta sekä oppimisprosessin vaiheita, mallia ja tyyppikertomuksia voidaan hyödyntää oppimisen polkujen jäsentämisessä ja tukemisessa sekä koulutuksen kehittämisessä. Luomani oppimisprosessin malli soveltuu välineeksi jäsentää elämänpolun sen hetkistä kohtaa kokonaisvaltaisena prosessina. Malli voidaan ymmärtää karttana tai kompassina, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan oman elämänsä ehtoja ja valintoja sekä vaikuttamaan niihin ja löytämään polkuja eteenpäin. Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä sekä oppimisen ja opiskelun ohjauksessa.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MAAHANMU.pdf 1.419Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record