KonMari-elämänhallintaoppaiden tarkastelua japanilaisen ja pragmatistisen estetiikan kautta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712085823
Title: KonMari-elämänhallintaoppaiden tarkastelua japanilaisen ja pragmatistisen estetiikan kautta
Author: Noutere, Henriikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712085823
http://hdl.handle.net/10138/229266
Thesis level: master's thesis
Discipline: Aesthetics
Estetiikka
Estetik
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastelen Marie Kondon kirjoittamia KonMari-elämäntaito-oppaita japanilaisen estetiikan sekä pragmatistisen estetiikan teorioiden kautta. Aineistona olen käyttänyt kahta Kondon teosta: KonMari – Siivouksen elämänmullistava taika (2011) sekä KonMari – Iloa säkenöivä järjestys (2012). KonMari-teoksissa arjen estetisoimiseen tähtäävät ohjeistukset yhdistyvät itsensä kehittämiseen. Aloitan tutkielman lyhyellä KonMari-teosten esittelyllä käymällä läpi aineistoteosten keskeiset ajatukset. Tämän jälkeen tarkastelen japanilaisen estetiikan pääpiirteitä, joita KonMari-teokset näyttävät ilmentävän. Lopuksi tarkastelen aineistoteosten sanomaa pragmatistisen estetiikan teorioiden kautta. Tutkielmassa käy ilmi, että KonMari-teoksissa ilmennetään japanilaista estetiikkaa monella tavalla. Arkisen kokemuksen estetisoiminen, minimalismi, katoavaisuuden korostuminen, muodollisuus, siivouksen rituaalimaisuus, mestarillisuuden tavoittelu, japanilaisen estetiikan termistö, merkityksellinen suhde ympäristöön sekä esineiden inhimillistäminen ovat kaikki seikkoja, joita voidaan pitää japanilaisen estetiikan tunnuspiirteinä. Ne tulevat ilmi myös Kondon teoksissa. Japanilaisesta estetiikasta ovat kirjoittaneet muun muassa Minna Eväsoja sekä Yuriko Saito. John Deweyn pragmatistisen estetiikan näkökulmasta KonMaria voidaan tarkastella esteettisenä kokemuksena. Myöhemmässä keskustelussa muun muassa Arto Haapala, Thomas Leddy ja Yuriko Saito ovat tuoneet esille arjen estetiikan käsitteeseen liittyviä ongelmakohtia. Tutkielmassa tulen siihen tulokseen, että KonMarin voidaan nähdä edustavan estetiikan näkökulmasta kiistanalaista ajatusta arjen muokkaamisesta intensiiviseksi esteettiseksi kokemukseksi. Lopuksi tarkastelen KonMaria käytännöllisenä ratkaisuna liialliseen kuluttamiseen. Käyn läpi Yuriko Saiton teorian vihreästä estetiikasta sekä Richard Shustermanin teorian somaestetiikasta. Esitän, että KonMarissa on elementtejä, joiden voidaan katsoa edesauttavan tiedostavampaan ja eettisempään kuluttamiseen. KonMari-teoksissa esiintyvät esteettiset arvot näyttävät mukailevan Saiton ajatuksia vihreästä estetiikasta. Shustermanin somaestetiikan kautta kuitenkin tulee esille, että itsensä kehittämiseen, keholliseen tiedostamiseen ja taustaan liittyvät ajatukset näyttävät KonMarissa jäävän pinnallisiksi.
Subject: KonMari
japanilainen estetiikka
arjen estetiikka
pragmatistinen estetiikka
vihreä estetiikka
somaestetiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record