Moral Thinking and Default Reasons

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712085818
Title: Moral Thinking and Default Reasons
Author: Nissinen, Hannu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712085818
http://hdl.handle.net/10138/229272
Thesis level: master's thesis
Discipline: Theoretical Philosophy
Teoreettinen filosofia
Teoretisk filosofi
Abstract: Tässä työssä esitellään ja puolustetaan eettistä kantaa, joka edustaa periaattellista moraalipartikularismia. Periaatteellisen moraalipartikularismin mukaan ei ole olemassa kiinnitettyä ja äärellistä joukkoa äärellisiä moraaliperiaatteita, josta seuraa kaikki moraaliarvostelmat. Toisaalta periaattellisessa moraalipartikularismissa väitetään, että jokaiselle yksittäiselle moraaliarvostelmalle on olemassa äärellinen joukko äärellisiä moraaliperiaatteita, josta kyseinen arvostelma seuraa. Työssä esitettävä periaatteellinen moraalipartikularismi perustuu oletusarvoisiin moraalisyihin ja niiden logiikkaan. Oletusarvoiset moraalisyyt jaetaan pohjimmaisiin syihin ja niistä muokattuihin syihin, ja niiden keskinäisten vuorovaikutusten logiikka on ei-monotoninen. Pohjimmaiset syyt edustavat perustavia moraaliuskomuksia, kun taas muokatut syyt perustuvat niihin. Käsiteltävän logiikan ei-monotonisuus syntyy siitä oletuksesta, etta moraalisyyt käyttäytyvät vaihtelevasti; moraalisyyllä voi olla erilainen moraalinen vaikutus eri yhteyksissä. Työssä käsitellään myös kilpailevia näkemyksiä, jotka perustuvat joko kumottavissa oleviin moraalisiin yleistyksiin tai moraaliperiaatteisiin, joihin sisältyy jokin lisäehto. Työssä tullaan siihen lopputulokseen, että kumottavissa oleviin moraalisiin yleistyksiin liittyy tietoteoreettisia ongelmia ja toisaalta lisäehdoin varustetut moraaliperiaatteet ovat liian heikkoja määräämään kaikki eettiset arvostelmat. Lopuksi tarkastellaan joitain esitetyn teorian piirteitä sekä verrataan sitä tunnettuun metodiin, jossa pyritään moraaliuskomusten kapeaan tasapainoon.In this thesis we present and defend an account of morality, which represents principled particularism. Principled particularism holds that there is no fixed and finite set of finite moral principles, which entails all moral judgements. On the other hand, principled particularism claims that for any particular moral judgement there is a finite set of finite moral principles which entails that judgement. Our version of principled particularism is based on default moral reasons and their logic. Default reasons are divided into foundational and derived default reasons and their logic is nonmonotonic. Foundational default reasons play the role of basic moral beliefs, whereas derived default reasons are based on them. The nonmonotonicity of the logic is caused by the plausible assumption that moral reasons behave holistically - a reason can have a different moral import in different contexts. We also discuss a few rival doctrines, which are either based on certain defeasible moral generalizations or hedged moral principles. We conclude that defeasible generalizations face epistemological problems and hedged moral principles are too weak to capture all of ethics. Finally, we discuss some features in our account and compare it to the well-known method of narrow reflective equilibrium.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nissinen_Hannu_Pro_Gradu_2017.pdf 478.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record