Vähähiilisen puurakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset Kymenlaaksossa ja Kouvolassa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/229446
Title: Vähähiilisen puurakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset Kymenlaaksossa ja Kouvolassa
Author: Törmä, Hannu; Istolahti, Paavo
Belongs to series: Raportteja 168
ISSN: 1796-0630
ISBN: 978-951-51-3747-0
Abstract: Tutkimuksessa vertailtiin kolmea päiväkodin rakentamistapaa. Ensimmäisessä materiaalina käytetään mahdollisimman paljon puuta. Toisessa käytetään puun lisäksi soveltuvin osin myös betonia. Kolmas vaihtoehto on moduuleina toteutettava päiväkoti, joka vietäisiin Uudellemaalle ja rakennettaisiin sinne Kouvolan seutukunnan työvoimaa käyttäen. Tulosten mukaan kaikki tutkitut päiväkodin rakennustavat tukevat Kymenlaakson maakunnan ja Kouvolan seutukunnan elintason, työllisyyden, palkkojen ja työtulojen kasvua. Rakentamisen aikana syntyy uusia työpaikkoja useille rakentamisen alihankintaketjun toimialoille. Uusien työpaikkojen määrä on korkein moduulivaihtoehdossa (8,0). Seuraavana on puusta rakentaminen, joka tuo 6,8 uutta työpaikkaa. Betonivaihtoehto tuo vähiten 5,8, uutta työpaikkaa. Tutkimuksen johtopäätös on, että päiväkodin rakentaminen on aluetalouden kannalta myönteinen asia elintasolla ja työllisyydellä mitattuna. Päiväkodin rakentaminen käyttäen mahdollisimman paljon paikallisia puumateriaaleja toisi yhden työpaikan enemmän kuin jos käytettäisiin puun lisäksi soveltuvin osin betonia.
URI: http://hdl.handle.net/10138/229446
Date: 2017


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja168.pdf 1.269Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record