Equity Home Bias : Excess portfolio risk without a risk premium

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125860
Title: Equity Home Bias : Excess portfolio risk without a risk premium
Author: Sarnela, Mikael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125860
http://hdl.handle.net/10138/229572
Thesis level: master's thesis
Discipline: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstract: Sijoittajat allokoivat keskimäärin suuren osuuden osakesalkuistaan kotimaisiin osakkeisiin. Maailmanlaajuisesti kotimaiset osakeet näyttäytyvät sijoittajille houkuttelevampana vaihtoehtona kuin ulkomaiset osakkeet. Osakemarkkinoiden kotimarkkinaharha nimellä tunnettu ilmiö on havaittavissa edelleen markkinoilla, vaikka pääomamarkkinat ovat vapautuneet viime vuosikymmeninä. Tässä tutkielmassa tutkitaan tätä ilmiötä kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä osassa tutkitaan osakesalkun kansainvälisen hajauttamisen tuomia hyötyjä sijoittajille. Tämän analyysin johtopäätös on se, että osakesalkun puutteellinen kansainvälinen hajauttaminen on epäoptimaalista riskiä kaihtaville sijoittajille, jos oletamme osakemarkkinoiden olevan tehokkaat ja kulujen ja verojen olevan saman suuruiset kaikilla markkinoilla. Toisessa osiossa tarkastellaan mitattavissa olevaa kotimarkkinaharhan suuruutta kansainvälisillä osakemarkkinoilla. Osiossa esitellään aiemmasta tutkimuksesta saatavia kotimarkkinaharhan laskettuja numeerisia arvoja ja analysoidaan näitä suhteessa asukaskohtaiseen bruttokansantuotteeseen ja pääomamarkkinoiden sääntelyä mittaavaan indikaattoriin, jotka molemmat osoittautuvat merkitseviksi selittäjiksi kotimarkkinaharhan mitattaville arvoille. Kolmannessa osiossa analysoidaan osakemarkkinoiden kotimarkkinaharhan aiheuttavia tekijöitä muun muassa käyttäytymistaloustieteen ja kognitiivisen psykologian akateemisen kirjallisuuden avustuksella. Osiossa esitellään ja analysoidaan mahdollisia institutionaalisia ja käytöksellisiä selittäjiä ilmiölle. Tämän analyysin johtopäätös on se, että kehittyvissä valtioissa institutionaaliset selittäjät selittävät todennäköisesti merkittävän suuren osan osakemarkkinoiden kotimarkkinaharhasta, mutta suuressa osassa kehittyneitä valtioita institutionaaliset selittäjät eivät kykene selittämään kovinkaan vahvasti ilmiötä. Kehittyneissä valtioissa käytökselliset selittäjät tarjoavat uskottavamman selityksen vallitsevalle osakemarkkinoiden kotimarkkinaharhalle.Investors tend to allocate large shares of their portfolios to their domestic equity. Domestic equity seems to attract investors all around the world more than foreign equity does. This phenomenon, usually called equity home bias, seems to persist even if many international capital market restrictions have been lifted. In this thesis I examine this topic from three different points of view. The first part examines what are the benefits of international diversification of equity portfolios. I study this issue by using historical stock market index data and related literature. I conclude that the lack of international diversification of equity portfolios is suboptimal for risk averse investors in a theoretical framework, as we assume that there are efficient markets, similar taxes and costs. The second part examines the observable level of equity home bias across nations. I answer this question by presenting calculated EHB-values from a research article and compare these values with gross domestic product per capita values and a variable indicating capital market restrictions. I find both of these values to be significant explainers for EHB-value. In the third part, I analyse the cause of equity home bias with the aid of academic studies in the fields of behavioral finance and cognitive psychology. I present possible behavioral and institutional explanations and evaluate the plausibility of those. I conclude that the institutional explanations are likely to explain a significant proportion of equity home bias in developing countries, while the behavioral ones provide a more plausible explanation in developed countries, as the institutional explanations cannot explain as much of the equity home bias in developed countries.
Subject: Equity Home Bias
Portfolio Allocation
Equity Investing
Behavioral Economics
Stock Market
kotimarkkinaharha
portfolioallokaatio
osakesijoittaminen
käyttäytymistaloustiede
osakemarkkinat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record