Voyelles françaises prononcées par des finnophones natifs : Etude faite à l’aide de l’analyse des formants

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195949
Title: Voyelles françaises prononcées par des finnophones natifs : Etude faite à l’aide de l’analyse des formants
Author: Latto, Raisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fre
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195949
http://hdl.handle.net/10138/229684
Thesis level: master's thesis
Discipline: French Philology
Ranskalainen filologia
Fransk filologi
Abstract: Tutkin pro gradu -tutkielmassani suomenkielisten koehenkilöiden ääntämiä ranskan kielen vokaaleja. Tutkimus on tehty formanttianalyysin avulla. Lähteinä olen käyttänyt fonetiikan alan kirjallisuutta sekä julkaisuja, ja formanttianalyysi on tehty Praat-ohjelmalla. Ranskan kielessä vokaaleja on enemmän kuin suomessa, joten selvitän, ääntävätkö suomalaiset ranskankielisessä puheessaan kaksi eri e:tä ja kaksi eri o:ta kuten ranskankieliset, vai käyttävätkö he kustakin vokaalista vain yhtä versiota. Tavoitteeni on selvittää, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat koehenkilöiden kykyyn ääntää kyseiset vokaalit oikein. Koehenkilöt ovat vastanneet kysymyksiin, jotka liittyvät mm. oleskeluun ranskankielisessä maassa, ranskan kielen opintojen pituuteen sekä koehenkilöiden harrastuksiin. Kerron tutkimuksessani ensin fonetiikasta tieteenalana sekä sen eri osa-alueista. Esittelen ranskan kielen vokaalit ja kerron niiden ominaisuuksista sekä vokaalien jaottelusta yleisesti. Kahden ranskalaisen ja kahdenkymmenen suomalaisen koehenkilön ääntämät näytteet on äänitetty Helsingin yliopiston Puhetieteiden laitoksen äänitysstudiossa. Näytteissä koehenkilöt ääntävät ranskankielisiä sanoja. Ranskalaisten ääntämien näytteiden avulla varmistan, että esimerkiksi ranskan kielen kahden eri e-vokaalin ero näkyy formanttianalyysissa teoriakirjallisuudessa esitellyllä tavalla. Suomalaisten äännenäytteitä analysoin tutkimalla kunkin koehenkilön kahta eri e-vokaalia: formanttianalyysilla pystyn todentamaan, tekeekö koehenkilö näiden kahden e:n artikuloinnissa oikeanlaiset erot. E-vokaalien lisäksi vertailen ranskan kielen kahta eri o-vokaalia. Osa koehenkilöistä tekee eron kahden eri e:n ja o:n välillä, ja osa käyttää vain yhtä e:tä ja yhtä o:ta suomen kielen tapaan. Selkein korrelaatio näyttää olevan onnistuneen ääntämisen ja kahden tekijän välillä: oleskelun ranskankielisessä maassa sekä musiikillisten harrastusten.
Subject: ääntäminen
vokaali
ranska
suomenkielinen
formanttianalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record