Osakeyhtiön hallitusjäsenten verotus Suomessa ja kansainvälisissä tilanteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185916
Title: Osakeyhtiön hallitusjäsenten verotus Suomessa ja kansainvälisissä tilanteissa
Author: Saviharju, Hannu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185916
http://hdl.handle.net/10138/229706
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finanssioikeus
Fiscal law
Finansrätt
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selvittää osakeyhtiön hallituksen jäsenten tehtävät ja miten tehtävistä saatuja palkkioita kohdellaan verotusmielessä niin Suomessa kuin kansainvälisissä tilanteissa. Tavoitteena on siis selvittää monipuolisesti hallitukselle kuuluvat tehtävät, tehtävistä saatavien palkkioiden verotus ja onko verovelvollisen mahdollista tehdä hallituspalkkioista vähennyksiä. Henkilöverotus perustuu nettoperiaatteeseen, eli tulon hankkimiseen liittyvät kulut tulisi voida vähentää. Tutkielmassa on pohdittu myös vahingonkorvauksen vähennyskelpoisuutta verovelvollisen verotuksessa. Hallituspalkkioihin ja niiden maksamiseen liittyen on syntynyt sitovaa korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä, jota pyritään käymään lävitse ja analysoimaan. KHO:n päätöksistä on kirjoitettu muutama artikkeli, joita pyritään hyödyntämään. Hallituspalkkioiden verotuskohtelu on tärkeää tiedostaa, jotta oikaisumenettelyiltä ja mahdollisilta jälkiveroilta sekä sanktioilta vältytään. Maksajayhtiön onkin oltava erityisen tarkkana toimittaessaan ennakonpidätystä. Kokonaistoimeksiannoissa saattaa olla epäselvää mikä osuus kokonaispalkkiosta kuuluu hallitustyöskentelystä saatavaan palkkioon. Tutkielmassa pyritään myös tuomaan esiin missä muodossa hallituspalkkiot on mahdollista suorittaa. Tutkielmassa käydään lävitse ensin Suomen verotuksen perusteet, joka on välttämätöntä, jotta ymmärtää hallituspalkkion suhteen perinteiseen työsuhteessa saatuun palkkaan. Tämän jälkeen pohditaan osakeyhtiön hallituksen jäsenten tehtäviä, mitä niihin kuuluu, palkkioita ja niihin liittyvää verotusta. Listaamattomien yhtiöiden hallitusten jäsenten tehtävistä ei ole saatavilla samalla tavoin tietoa kuin listattujen yhtiöiden hallituksen jäsenten tehtävistä, joten selvitys tehtävistä perustuu pääasiassa listattujen yhtiöiden sivuilta saatuihin tietoihin.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record