Roolipeli sosiaalisten taitojen harjoittelun välineenä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196005
Title: Roolipeli sosiaalisten taitojen harjoittelun välineenä
Alternative title: Role-gaming as a way to learn social skills
Author: Malmgren, Mikko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196005
http://hdl.handle.net/10138/229788
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In a city in Länsi-Uusimaa social skills are trained by playing a role-game that is called Synkeän louhoksen seikkailu. Game was invented for teaching social skills to children. Game has five stages that all teaches children to identify and name their feelings, give and receive positive feedback, evaluate own acts and how to resolve social conflicts. I have played role-game for many years and I was very interested about using role-game to teach social skills. Turn out that it is very challenging to measure changes in social skills, because the data was too small and I did not had right tools. So, I had to change my focus. I decided to study role-gaming as a teaching method. I wanted to study role-gaming and how to use it in theory as a teaching method. In this research curriculum and role-gamin theory are compered to find common goals. In this research I study role-gaming, its theory, concept and history. Using it as a teaching method is main focus. There is lot of similarity in many curriculum goals and role-gaming benefits. Research shows that role-gaming is in theory effective for teaching social skills. Benefit for using role-gaming as teaching method is supporting experimental and phenomenon based learning. Down side for using role-gaming is that it requires a lot of work. And there is a lack of scientific research of role-gaming as a teaching method and education for teachers how to use it.Länsi-Uusimaalaisen kaupungin alakouluissa sosiaalisia taitoja opetellaan Synkeän louhoksen seikkailu-nimisen roolipelin avulla. Synkeän louhoksen seikkailu on yhteistoiminnallinen sosiaalisten taitojen kehittämiseen tarkoitettu peli. Pelin viisi tehtävärastia ovat toiminnallisia, draamallisia ja elämyksellisiä harjoituksia vahvistaa lapsen tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen taitoja, positiivisen palautteen antamista ja sen vastaanottamista, oman toiminnan arviointia sekä sosiaalisten tilanteiden ja ristiriitojen ratkaisemista. Oman roolipeliharrastuksen kautta olin hyvin kiinnostunut asiasta ja halusin tutkia miten roolipeli toimi sosiaalisten taitojen opetuksessa. Osoittautui, ettei käyttämäni mittari anna vastausta tutkimaani asiaan, joten minun oli muutettava tutkimuksen näkökulmaa. Tutkimuksen uusi suunta löytyi, kun päätin paneutua tarkemmin siihen, minkälaisia edellytyksiä teoriassa roolipelillä olisi opetusvälineenä. Halusin tutkia, mitä roolipeli on ja miten sitä voisi hyödyntää teoriassa opetusmenetelmänä. Tutkimuksessa opetussuunnitelman tavoitteita verrattiin roolipeliteorian tutkimukseen roolipelistä opetusmenetelmänä. Tutkimuksessani käsittelen roolipeliä, sen teoriaa, käsitteitä ja historiaa. Roolipelin teoreettiset hyödyt osuivat hyvin yhteen monen opetussuunnitelman tavoitteen kanssa. Erityisesti sosiaalisten taitojen harjoitteluun roolipelit sopivat tutkimukseni mukaan hyvin. Roolipelin hyötyinä voidaan tutkimuksen mukaan nähdä myös pelillisyys ja kokemuksellisuuden ja ilmiöpohjaisen opetuksen tukeminen. Roolipelin käytössä opetusmenetelmänä haasteina tulivat esiin menetelmän vaatima työn määrä sekä koulutuksen ja tutkimuksen vähäinen määrä.
Subject: roolipeli
opetusmenetelmä
pelillistäminen
sosiaaliset taidot
draama


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record