Purification of alphavirus replication complexes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195976
Title: Purification of alphavirus replication complexes
Author: Lång, Mika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195976
http://hdl.handle.net/10138/229812
Thesis level: master's thesis
Discipline: Mikrobiologia
Microbiology
Mikrobiologi
Abstract: Alfavirukset ovat yksijuosteisia positiivisäkeisiä RNA-viruksia, jotka ovat aiheuttaneet lukuisia epidemioita viimeisten vuosikymmenten aikana. Virusten genomi koodaa neljää ei-rakenteellista proteiinia, jotka osallistuvat virusperäisen RNA:n monistamiseen. Translaatiotuote on polyproteiini, josta yksittäiset ei-rakenteelliset proteiinit pilkotaan. Eirakenteelliset proteiinit tuottavat genomista negatiivisäikeen, joka toimii templaattina posiitivisäikeiden tuotannossa. Negatiivisesta templaatti-RNA:sta monistetaan subgenominen RNA, joka koodaa rakenteellisia proteiineja. Genomisen ja subgenomisen RNA:n tuotanto tapahtuu ei-rakenteellisista proteiineista koostuvissa replikaatiokomplekseissa, jotka sijaitsevat kuroumissa solukalvolla ja endolysosomisilla vesikkeleillä. Infektion lisäksi viruksen proteiineja ja templaattia koodaavien plasmidien transfektoimisen avulla kyetään muodostamaan replikaatiokomplekseja soluissa. Replikaatiokompleksien toiminnan ja rakenteen tutkimiseksi niitä on kyettävä puhdistamaan soluista. Tässä työssä replikaatiokompleksien puhdistamiseksi käytettiin kahta eri menetelmää. Ensimmäisessä menetelmässä nisäkässolut infektoitiin elävillä viruksilla ja replikaatiokompleksien siirtyminen endolysosomiin vesikkeleihin solukalvolta estettiin solujen lääkekäsittelyllä. Solut rikottiin ja tumat poistettiin sentrifugoimalla. Supernatantti sedimentoitiin ultrasentrifugaatiolla kerrosgradientissa. Replikaatiokompleksit sisältävää fraktiota puhdistettiin edelleen flotaatiolla, jossa fraktion osien annettiin asettua tiheyden mukaan. Replikaatiokompleksit sisältävää fraktiota tutkittiin elektronimikroskopian sekä proteiini- ja lipidianalyysien avulla. Toisessa puhdistusmenetelmässä nisäkässoluihin transfektoitiin templaatti-RNA:ta ja replikaasipolyproteiinia koodaavat plasmidit, jotka saivat replikaatiokompleksit muodostumaan soluissa. Polyproteiinisekvenssissä oli myös jakso, joka koodasi hemagglutiniinipeptidin osaksi replikaatiokompleksin polymeraasina toimivaa ei-rakenteellista proteiinia. Soluista poistettiin tumat sentrifugaatiolla ja replikaatiokompleksit sidottiin supernatantista hemagglutiniinivasta-aineella. Sitoutuneet replikaatiokompleksit irroitettiin Laemmlin puskuriliuoksella ja puhdistumista tutkittiin Western blotting -menetelmällä. Elektronimikroskoopilla havaittiin replikaatiokompleksin sisältäviä kuroumia ja vasta-aineilla voitiin todentaa eirakenteellisten proteiinien läsnäolo. Lukumäärällisesti kuroumia havaittiin vähän ja näytteissä oli myös soluperäisiä epäpuhtauksia. Replikaatiokompleksien puhdistuminen vasta-aineaffiniteetilla oli hyvin vähäistä, mutta puhdistuminen oli suurempaa kuin näytteissä, joissa ei ollut hemagglutiniinimerkkiä. Vaikka merkittävää replikaatiokompleksien puhdistumista ei saavutettu, työn aikana kehitettiin molempia menetelmiä ja saavutettiin replikaatiokompleksien osittainen puhdistuminen infektoiduista soluista.Alphaviruses are single-stranded positive-sense RNA viruses that have been the cause of numerous epidemics in the past decades. The viral genome codes four nonstructural proteins that are associated with viral RNA replication. The translation product is a polyprotein from which the individual nonstructural proteins are cleaved. The genome is transcribed by the nonstructural proteins to produce a negative strand, which acts as a template in the synthesis of positive strands. The subgenomic RNA, which codes the structural proteins, is transcribed from the negative template strand. The replication of genomic and subgenomic RNA strands is associated with replication complexes composed of the nonstructural proteins. The replication complexes are housed in membrane invaginations called spherules on the plasma membrane and endolysosomal vesicles. Transfection of plasmids expressing viral replicase proteins and template RNA can also induce formation of replication complexes in addition to live virus infection. Purification of the replication complexes is necessary for detailed functional and structural analysis. In this work, two methods were used in the purification of replication complexes. In the first method, mammalian cells were infected with viruses and replication complexes were blocked on the plasma membrane by drug treatment to prevent transport to endolysosomal vesicles. Cells were lysed and nuclei were removed by centrifugation. The postnuclear supernatant was sedimented by ultracentrifugation in a discontinuous gradient. The gradient was fractionated and the fraction containing the replication complexes was subjected to equilibrium ultracentrifugation to separate particles by density. The fraction containing the replication complexes was studied using electron microscope, and protein and lipid analysis. In the second method, mammalian cells were transfected with plasmids expressing a template RNA and the viral polyprotein to induce formation of replication complexes. A sequence coding hemagglutinin peptide had been inserted into the polyprotein sequence coding for the nonstructural protein with polymerase activity. Cells were lysed and nuclei were removed. Rreplication complexes were immunocaptured using the hemagglutinin tag by subjecting the supernatant to anti-HA agarose beads. Captured replication complexes were eluted with Laemmli sample buffer and purification was examined using Western blotting. Spherules associated with replication complexes were observed using electron microscope and the presence of nonstructural proteins was confirmed with antibodies. Spherules were observed in low numbers and Western blotting revealed that samples contained cellular contaminants. Purification of replication complexes using immunocapture was very low, but more than that of untagged samples. Although significant purification of replication complexes was not achieved, progress was made in the optimization of the methods.
Subject: alphavirus
replication complex
purification
Semliki Forest virus
affinity purification
ultracentrifugation


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record