Se on ajatuksissani niin suomalainen tuote : sosiaalisen median kampanja brändiassosiaatioiden kehittäjänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195992
Title: Se on ajatuksissani niin suomalainen tuote : sosiaalisen median kampanja brändiassosiaatioiden kehittäjänä
Author: Vertainen, Sini-Krista
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195992
http://hdl.handle.net/10138/229822
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Sosiaalisen median murros on ollut vahvaa viime vuosina. Yritykset ovat hiljalleen ymmärtäneet sosiaalisen median markkinoinnin vahvuuden sekä toimialalla olevat mahdollisuudet. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kuinka sosiaalisen median kampanja toimii asiakaslähtöisten brändipääoman rakentajana. Tutkimus oli tapaustutkimus, jossa selvitettiin minkälaisia brändiassosiaatioita kyseinen brändi edustaa, mikä on sosiaalisen median rooli asiakaslähtöisen brändipääoman rakentajana ja kuinka sosiaalisen median kampanja onnistui kuluttajien mielestä. Tulokset koostuivat Toimeksiantajayrityksen teettämistä raporteista sekä brändin Facebook – sivustolla olleesta kyselystä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kuluttajien mielipidettä brändiin liittyvien teemojen osalta. Kyseessä oli monimenetelmätutkimus. Kvantitatiivisia tuloksia analysoitiin ristiintaulukoimalla sekä tutkimalla frekvenssejä. Laadullisia tuloksia tarkasteltiin sisällön analyysillä. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että kampanja voi vahvistaa asiakaslähtöistä brändipääomaa, mikäli se viestii yrityksen strategian mukaisia näkemyksiä brändistä. Onnistuneen sosiaalisen median kampanjan avainsanoja ovat myönteiset assosiaatiot brändiin tai tuotteeseen sekä lisääntynyt WOM eli suullinen viestintä tuotteesta. Onnistunut sosiaalisen median kampanja vaatii käyttäjäryhmän toiminnan motiivin löytämistä, jotta sivustolle tulee vuorovaikutusta. Nämä kaikki yhdessä lisäävät myönteistä mielikuvaa brändistä, joka itsessään vahvistaa asiakaslähtöistä brändipääomaa. Vahvat, ainutlaatuiset ja myönteisiä tunteita herättävät assosiaatiot ovat tärkeässä asemassa asiakaslähtöisen brändipääoman vahvistamisessa. Sosiaalisen median kampanja rooli brändipääoman rakentajana koostuu myös vahvasti tiedon leviämisestä sosiaalisessa mediassa.
Subject: brändiassosiaatio
sosiaalinen media
markkinointikampanja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record