Altering the 3'UTR to increase endogenous GDNF and BDNF expression

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3971-9
Title: Altering the 3'UTR to increase endogenous GDNF and BDNF expression
Author: Mätlik, Kärt
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The human genome contains approximately 20,000 protein-coding genes and tens of thousands of genes for non-coding RNA. Understanding the function of these genes in a living organism is crucial for learning about key processes in early development, mechanisms of organ function and human behavior. Importantly, many human diseases are caused by abnormal gene expression. Therefore, understanding the causes and pathological processes behind these disorders could provide means for early diagnosis, prevention or treatment. The main aim of this thesis was to develop new strategies for studying gene function and regulation in experimental animals. The techniques described in this work allow increasing gene expression specifically in those cell types, which naturally express the gene. The results presented in this thesis suggest that increasing gene expression in correct physiological context may potentially have widespread applications in basic biological studies and for understanding human disease.Ihmisen genomissa on noin 20,000 proteiinia koodaavaa geeniä ja kymmeniä tuhansia geenejä, joiden ilmentymisen lopputulos on ei-koodaava RNA-molekyyli. Eliön kehityksen, käyttäytymisen ja sen elinten toimintamekanismien ymmärtämiseksi on tärkeätä tietää, mitkä ovat näiden geenien tehtävät. On olennaista, että monet ihmisten sairauksista johtuvat geenien poikkeavasta ilmentymisestä. Näiden sairauksien syiden ja patologisten prosessien ymmärtäminen mahdollistaisi varhaisen diagnoosin, ehkäisyn ja hoidon. Tämän väitöskirjan päätavoitteena oli kehittää uusia strategioita geenien toiminnan ja niiden ilmentymisen sääntelyn tutkimiseksi eläinmalleissa. Tässä työssä kuvatut metodit mahdollistavat geenien ekspressiotason nostamisen niissä soluissa, joissa geeni ilmentyy luontaisesti. Työssä esitellyt tulokset viittaavat siihen, että geenin ekspressiotason nostamisella oikeassa fysiologisessa kontekstissa voi olla laajaulotteisia sovellusmahdollisuuksia biologisessa perustutkimuksessa ja ihmisten sairauksien ymmärtämisessä.
URI: URN:ISBN:978-951-51-3971-9
http://hdl.handle.net/10138/230873
Date: 2018-01-19
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record