Equals on the Verge of Disagreement : In Defense of Intrinsic Proceduralism

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3296-3
Title: Equals on the Verge of Disagreement : In Defense of Intrinsic Proceduralism
Author: Toppinen, Pilvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies, Social and Moral Philosophy
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-02-12
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - Publications of the Faculty of Social Sciences - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3296-3
http://hdl.handle.net/10138/231354
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Democracies are widely considered to be in a state of crisis. For this reason, and for both critical and constructive purposes, it is essential that we understand the grounds of democracy. In this dissertation I examine normative justifications for democratic decision-making procedures through the lens of political philosophy. What makes such processes valuable? In particular, I analyze how the justification of democratic procedures is related to procedural and procedure-independent values, a topic which is a focal axis in current debates. I also assess the relevance of feasibility considerations to these idealizations, and the role of equality, which has, despite its significance, remained disconcertingly vague. The main thesis I defend is that democratic procedures can be valuable not just on contingent, instrumental grounds, but also intrinsically: that democratic procedures can be justified intrinsically as constituting egalitarian relations. In the first, critical part of the work, I provide a systematical analysis of three key approaches in the field, each of which combines procedural and procedure-independent elements in the justification of democratic procedures in a different way. The approaches selected for examination are Joshua Cohen’s mainstream ideal of deliberative democracy, David Estlund’s influential epistemic proceduralism, and Thomas Christiano’s egalitarian proceduralism. All three bring to the fore important, topical themes in relation to procedural justification, yet, as I argue case by case, they all face difficulties. In the second, constructive part of the thesis, I proceed from these difficulties to focus on intrinsic justification. I evaluate different types of instrumental and intrinsic value. Many seemingly intrinsic values, it appears, turn out to be instrumental in the final analysis. Nevertheless, I argue that democratic procedures are to be understood as constituting valuable egalitarian relations, and, thus, they can have intrinsic value. These relations require the absence of social inferiority and superiority; in other words, equality of democratic opportunities. In the coda chapter I provide a sketch of what minimal intrinsic proceduralism could mean in a democratic context. Leaning on the ideas of Emanuela Ceva, I maintain that what appears to be relevant from an intrinsic perspective is interactive justice or, in other words, that we recognize each other as equals on the verge of disagreement.Jäsennän väitöskirjassani poliittisen filosofian keinoin demokraattisten päätöksentekoprosessien oikeutusta. Niin demokraattisten prosessien kritisoimisen kuin petraamisenkin kannalta on oleellista ymmärtää mihin demokratian legitimiteetti nojaa. Väitän, että demokraattisilla prosesseilla voi olla paitsi kontingenttia välinearvoa myös itseisarvoa – toisin sanoen demokraattiset prosessit eivät ole ainoastaan välineitä edistää mahdollisesti parempia päätöksiä, vaan ne voivat tietyin edellytyksin olla myös itsessään arvokkaita. Tutkimusta motivoivat tasavertaista julkista keskustelua ja dialogista harkintaa korostavan (niin kutsutun deliberatiivisen) demokratiaihanteen sekä käytännöllisen erimielisyyden ja eriarvoisuuden välisen dynamiikan esiin nostamat teoreettiset ja soveltavammatkin haasteet. Työn ensimmäisessä, kriittisessä osassa analysoin demokraattisten prosessien oikeutusta kolmen merkittävän nykyteoreetikon näkemysten kautta. Tarkasteluni kohteena ovat Joshua Cohenin deliberatiivinen demokratiaihanne, David Estlundin episteeminen proseduralismi, sekä Thomas Christianon demokraattista tasavertaisuutta korostava käsitys. Nämä kolme käsitystä nostavat esiin keskeisiä teemoja demokraattisten prosessien ja sisällöllisempien arvojen suhteesta, mutta kuten työssäni osoitan, niissä kaikissa on myös perustavanlaatuisia ongelmia. Jälkimmäisessä rakentavammassa osassa jäsennän demokraattisten prosessien itseisarvoa suhteessa välinearvoon sekä itseisarvon rakennetta. Tutkimukseni keskeinen väite on, että demokraattiset prosessit voivat olla itsessään arvokkaita sikäli, kun ne konstituoivat kansalaisten keskinäistä (niin kutsuttua relationaalista) tasavertaisuutta. Vaikka yhteiskunnallinen erimielisyys ei ole demokraattisten prosessien itseisarvon edellytys, niin erimielisyys korostaa paitsi ensimmäisessä osassa käsiteltyjä ongelmia myös itseisarvoon nojaavan oikeutuksen merkitystä. Hyödynnän työn konstruktiivisessa osassa Emanuela Cevan ja Christian Rostbøllin tuoreita ideoita. Pyrin kuitenkin hahmottelemaan tasavertaisuuden kautta rakentuvaa itseisarvoa ja sen edellyttämää demokraattisten mahdollisuuksien tasa-arvoa minimaalisesti, siten että se olisi yhteensopivaa monien erilaisten yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskevien näkemysten kanssa. Lopuksi tarkastelen kysymystä demokraattisten prosessien itseisarvosta julkisen demokraattisen päätöksenteon kannalta, ja arvioin, että tästä näkökulmasta oleellisinta on vuorovaikutuksellinen reiluus – se, että tunnistamme toisemme tasavertaisiksi erimielisyyden partaalla.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
EQUALSON.pdf 1.609Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record