Voluntary skills training course for medical students provides a flexible way to promote simulation training amongst medical students

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801191084
Title: Voluntary skills training course for medical students provides a flexible way to promote simulation training amongst medical students
Author: Almenoksa, Aleksi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801191084
http://hdl.handle.net/10138/231369
Thesis level: master's thesis
Abstract: Valmistuvat lääketieteen opiskelijat toivovat kyselytutkimuksien mukaan lisäkoulutusta toimenpiteistä ja toimenpiteiden koulutuksessa on myös valtakunnallisesti havaittu puutteita. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta pyrkii kehittämään toimenpideopetusta simulaatiotekniikoin. Tutkielmani tavoitteena oli kuvata vapaavalinnaisen "Lääkärin kädentaidot simulaatiomenetelmin” -kurssin kulku ja oppilaiden sekä opettajien kokemukset kurssin teemailtapäivä-opetuksista. Kurssin opetukseen rekrytoitiin 11 eri erikoisalan kliinistä opettajaa, jotka valmistelivat kädentaitojen harjoitteluun keskittyvän teemailtapäivä-opetuksen. Teemailtapäivien sisältö kohdistettiin kliinisen vaiheen käytännön harjoittelujaksoilla ja terveyskeskustyössä tarvittaviin toimenpidetaitoihin. Ilmoittautuminen kuhunkin teemailtapäivään oli erillinen ja avoin kaikille lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittaville vuosikurssista riippumatta. Osallistumalla viiteen teemailtapäivään, suorittamalla 40 tunnin edestä itsenäistä harjoittelua ja palauttamalla oppimispäiväkirjan, 3. vuosikurssin ja sitä myöhempien kurssien opiskelijat saivat suoritusmerkinnän valinnaisesta kurssista. Jokaisen teemailtapäivän jälkeen osallistuneille opiskelijoille ja opettajalle lähetettiin linkki palautelomakkeeseen (E-lomake). Opiskelijoista 84/196 (43%) ja opettajista lähes 20/21 (95%) vastasi kyselyihin. Lisäksi valinnaisen kurssin suorittaneiden opiskelijoiden oppimispäiväkirjat analysoitiin etsien yhtäläisyyksiä ja toistuvia havaintoja. Sekä opettajien että opiskelijoiden mielestä teemailtapäivät olivat hyödyllisiä. Opiskelijoiden antamien yleisarvosanojen (1-5) keskiarvo oli 4,27 (kvartiiliväli 4-5 n=84). Palautteiden perusteella opiskelijat toivoivat opetuksilta sisällöllisesti laajempaa kliinisteoreettista kokonaisuutta itse harjoiteltavan taidon ympäriltä. Erityisesti harjoituspotilastapaukset keräsivät kiitosta. Opettajien näkökulmasta teemailtapäivien järjestäminen oli motivoivaa ja he kokivat opiskelijat innostuneiksi. Teemailtapäivät ja Lääkärin kädentaidot simulaatiomenetelmin -kurssi olivat onnistunut kokeilu ja niiden kehitystyön jatkaminen voi lisätä ja parantaa opiskelijoiden kliinisten taitojen harjoittelua.As graduating medical students in Finland wish for more skills training and lack proficiency in some of the core procedures expected by a graduating doctor or a GP, the Faculty of Medicine of the University of Helsinki aims to improve teaching and learning methods based on simulating techniques. The aims of this study were to describe a voluntary skills laboratory course and how students and teachers perceived the experience. We recruited teachers from 11 different specialties to prepare a voluntary skills training session for medical students. The sessions used the faculty skills laboratory equipment and were targeted towards skills that would be needed in clinical rotations and working as substitute for resident doctors at hospitals and as general practitioners in health centers. The sessions were generally open to students from all course levels, and registration was separately carried out for each session. The students could, however, choose to enroll for a voluntary skills course, which required participation in 5 voluntary sessions, 40 hours of independent practice and studying, and a learning diary of the whole experience. We used web-based forms to gather feedback from students and teachers on their perceptions of the sessions. A total of 84/196 (43%) students and 20/21 (95%) teachers were responded. In addition, we analyzed 10 learning diaries from the voluntary course for similarities. Both students and teachers perceived the sessions useful. The average overall rating on a scale of five for a session by the students was 4.27 (IQR: 4-5 n=84). Teachers were motivated in organizing the sessions and felt that the participants were excited, indicating that the sessions were a pleasant experience. The voluntary skills sessions and voluntary skills course were a strong proof of concept and could provide an effective way to promote independent learning in the skills lab.
Subject: Simulation-based
Simulation Training
Medical Education
Procedural Skills
Learning
Teaching
SBME
Discipline: Lääketieteen simulaatio-opetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record