Luonnonvärien toksisuus : Kasvi- ja sienivärien sekä värjätyn villan sytotoksiset vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801291129
Title: Luonnonvärien toksisuus : Kasvi- ja sienivärien sekä värjätyn villan sytotoksiset vaikutukset
Author: Nikunen, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801291129
http://hdl.handle.net/10138/231738
Thesis level: master's thesis
Abstract: Turvallisempien tekstiilimateriaalien ja päästöttömämpien valmistusprosessien kehittämisen sekä ympäristön monimuotoisuuden turvaamisen vuoksi luonnonmukaisempien tuotantomenetelmien kehittäminen on tärkeää. Monet värjäyskasvit ja -sienet sisältävät runsaasti biologisesti aktiivisia yhdisteitä. Luonnonvärien antimikrobisia ominaisuuksia on tarkasteltu paljon, mutta niiden toksisia vaikutuksia ei ole juuri lainkaan kartoitettu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida kasvi- ja sienivärien sekä niillä värjättyjen kankaiden toksisuutta valmiin havaintoaineiston kautta. Verihelttaseitikin, samettijalan, pietaryrtin ja pajun sekä värjätyn villan etanoliuutosten vaikutuksia eriteltiin tilastollisten testien avulla. Solumuutoksia Hepa-1-soluille tutkittiin yhden ja kolmen vuorokauden altistuksen jälkeen. Toksisia vaikutuksia havaittiin sitä enemmän, mitä korkeampaa etanolipitoisuutta käytettiin. Luonnonväreistä toksisimmat olivat samettijalka ja pietaryrtti. Verihelttaseitikki ja paju olivat korkeintaan lievästi haitallisia. Kangasnäytteet eivät osoittaneet merkittävää toksisuutta. Korkeimmalla tutkimussoluille haitattomalla etanolipitoisuudella (2 %) kaikki värjätyt kankaat olivat vain lievästi toksisia. Luonnonväreillä värjätyt näytteet eivät eronneet vaikutuksiltaan värjäämättömästä villasta.In order to develop safer textile materials, ecological manufacturing processes and to protect biodiversity, it is important to develop better and more organic production methods. Many plants and fungi used for natural dyes contain biologically active compounds. The antimicrobial properties of natural dyes have been studied, but their toxic effects have hardly been examined. The purpose of this study was to analyse the toxicity of plant and fungal dyes and dyed fabrics based on pre-collected observation material. The effects of ethanol extracts of Cortinarius semisanguineus, Tapinella atrotomentosa, Tanacetum vulgare (tansy) and Salix (willow) and dyed wool were determined by statistical tests. The viability of the cultured Hepa-1 cells were investigated after one and three days of exposure. The effects were found to be more toxic with higher ethanol concentrations. T. atrotomentosa and T. vulgare were the most cytotoxic natural dyes. C. semisanguineus and Salix dyes were at the most mildly harmful. Fabric samples did not show significant toxicity. At the highest non-toxic ethanol concentrations (2%) all dyed fabrics were only mildly toxic. Based on this analysis, the samples dyed with natural dyes did not differ from the effects of untreated wool.
Subject: solutoksisuus
solulinjat
luonnonväriaineet
verihelttaseitikki
samettijalka
pietaryrtti
paju
Subject (yso): in vitro -menetelmä
biotestit
eläinkokeettomat menetelmät
tekstiilit
villa
kasvivärjäys
sienivärjäys
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record