Post-turistin paratiisi – Goalle suuntautuvan joogamatkailun merkitys joogaharrastajille

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802051217
Title: Post-turistin paratiisi – Goalle suuntautuvan joogamatkailun merkitys joogaharrastajille
Author: Aavikko, Veera
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Thesis level: master's thesis
Abstract: Joogalla on pitkät juuret intialaisessa kulttuuriperinteessä, mutta viime vuosikymmenten aikana jooga harrastuksena on lisännyt voimakkaasti suosiotaan länsimaissa. Myös joogaturismi, eli matkailu joogaharrastuksen vuoksi on kasvussa. Joogalomakohteita on nykyään ympäri maailmaa. Yksi uudemmista matkakohteista on Goa Intian länsirannikolla. Joogaa harjoitetaan Goalla usein länsimaisen opettajan ohjauksessa. Joogamatkaajista Intiassa ja Goasta kohteena liikkuu monenlaisia mielikuvia: Arkikäsityksissä länsimainen joogaaja saattaa näyttäytyä eskapistisena ”hippinä” tai autenttisuuteen pyrkivänä ”travellaajana”. Toisaalta Goalla on maine hyvin turistisenakin kohteena. Tämä tutkielma valottaa joogamatkailua Goalle ilmiönä empiirisesti ja tarkastelee joogamatkaajien omaa merkityksenantoa toiminnalleen. Tutkimus selvittää, millaista toimintaa joogamatkailu Goalle on, mitä jooga harrastajilleen merkitsee ja miksi he matkustavat lomalle joogaamaan. Aineistona on käytetty kymmenen joogaharrastajan haastatteluja, jotka on kerätty heidän joogamatkansa aikana Goalla Intiassa. Analyysi on tehty laadullisen sisällönanalyysin avulla aineistolähtöisesti. Tutkielmassa käsitellään joogamatkailua ja sen funktioita, Goan valikoitumista matkakohteeksi, Goalle matkustamisen eroavuutta Intiassa matkustamisesta sekä joogan merkitystä haastateltavien elämässä. Tutkimuksen tuloksia tulkintaan turismin tutkimukseen ja teorioihin nojaten. Erityisen keskeisenä on post-turismin käsite. Haastattelujen pohjalta voidaan sanoa, että joogamatka Gooalle muistuttaa monin tavoin turistista toimintaa sillä erotuksella, että loman keskiössä on jooga. Jooga on matkustajille tärkeä harrastus arkisen hyvinvoinnin kannalta. Post-turisti ei erottele arkea ja lomaa täysin vastakohtaisiksi olotiloiksi, vaan leikittelee turismin kuvastoilla ja sekoittaa arjen ja loman rajapintaa. Joogamatka Goalle saakin post-turistisia piirteitä arjesta tutun harrastuksen myötä. Goa esiintyy sopivana taustaverhona joogamatkailulle, jolta matkustajat kaipaavat lähinnä vain kohteen helppoutta, sekä aurinkoa ja lämpöä. Tässä suhteessa Goa esiintyy perinteisenä lomakohteena, jonka tilalle olisi käynyt joku muukin aurinkolomakohde. Tutkielman perusteella joogamatkailu Goalle on ensisijaisesti hyvinvoinnin tavoittelua. Goalle suuntautuva joogamatka ei pyri etsimään autenttisuutta paikan suhteen, vaan matkailun keskiössä on yksilön hyvinvointi. Hyvinvointia edistääkseen harrastajat matkustavat pois arkisista ympyröistä monine haasteineen ja vaatimuksineen, jotta pääsevät keskittymään joogaamiseen, joka jo itsessään on heille hyvinvoinnin lähde. Tältä matkalta haettiin maksimaalista rentoutumista, jonka vuoksi kohteeksi valikoitui helppo ja ennestään tuttu paikka, jossa on miellyttävä ilmasto. Matkustusidentiteettejä on useita ja niitä vaihdellaan tilannesidonnaisesti.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201802051217
http://hdl.handle.net/10138/232046
Date: 2017
Subject: jooga
joogamatkailu
post-turismi
autenttisuus
Discipline: Sosiologia
Sociology
Sociologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record