Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2017 - Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/232973

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_4_2018.pdf 1.260Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2017 - Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä
Author: Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2018
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4912-2
Abstract: Proftest SYKE järjesti joulukuussa 2017 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 61 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa tai mediaania. Vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama, testisuureesta ja näytteestä riippuen. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
URI: http://hdl.handle.net/10138/232973
Date: 2018
Subject: pätevyyskoe
Subject (ysa): laboratoriot
pätevyys
vesianalyysi
jätevesi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record