Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2017 - Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/232973

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_4_2018.pdf 1.260MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2017 - Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä
Tekijä: Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2018
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4912-2
Tiivistelmä: Proftest SYKE järjesti joulukuussa 2017 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 61 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa tai mediaania. Vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama, testisuureesta ja näytteestä riippuen. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
URI: http://hdl.handle.net/10138/232973
Päiväys: 2018
Avainsanat: pätevyyskoe
Asiasanat (ysa): laboratoriot
pätevyys
vesianalyysi
jätevesi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot