The Societal Roles of Standard English, Mother Tongue and Singlish in Singapore: A Comparative Study of the Views of the Government and Survey Informants

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141459
Julkaisun nimi: The Societal Roles of Standard English, Mother Tongue and Singlish in Singapore: A Comparative Study of the Views of the Government and Survey Informants
Tekijä: Slioor, Ari
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia rooleja eri kielillä katsotaan olevan Singaporen etnisesti ja kielellisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa. Tarkastelun kohteena ovat sekä hallinnon että tavallisten singaporelaisten näkemykset asiasta. Tutkimuksessa käsitellyt kielet ovat standardienglanti, ns. äidinkielet (mandariinikiina, malaiji ja tamil) sekä singlish (paikallinen englannin puhekielinen variantti). Singaporen kielipolitiikan perustana on hallinnon näkemys, että singaporelaisten tulee olla kaksikielisiä. Jokaisen tulee osata sekä englantia että omalle etniselle ryhmälleen määrättyä aasialaista äidinkieltä. Kyseisen kielipolitiikan taustalla on kieli-ideologia, jonka mukaan englannin kielen hallinnan tehtävänä on varmistaa Singaporen kilpailukyky kansainvälisessä taloudessa. Lisäksi englannin on määrä toimia eri etnisten ryhmien välisenä lingua francana. Äidinkielten tehtävänä on puolestaan rakentaa singaporelaisille aasialainen ja aasialaisiin arvoihin perustuva identiteetti. Oleellisena osana hallinnon linjaa on myös vastustaa singlishiä. Perusteluna on tyypillisesti näkemys, että singlishin käyttö vaarantaa väestön standardienglannin hallinnan ja siten kansakunnan taloudellisen tulevaisuuden. Hallinnon osalta tutkielmassa keskitytään erityisesti selvittämään sen kieli-ideologista suhtautumista singlishiin kulttuurin ja identiteetin näkökulmasta. Tämä täydentää yllä esitettyä aikaisempaan tutkimukseen perustuvaa kuvausta hallinnon näkemyksistä.Tavallisten singaporelaisten osalta puolestaan selvitetään heidän käsityksiään standardienglannin, äidinkielten ja singlishin merkityksestä yhteiskunnassa. Lopuksi näitä käsityksiä verrataan hallinnon näkemyksiin kyseisten kielten yhteiskunnallisesta roolista. Tutkimusaineistona oli kolme korkea-arvoisten poliitikkojen pitämää puhetta sekä 50 tavallisen singaporelaisen vastaukset sähköiseen kyselylomakkeeseen. Aineistoa analysoitiin laadullisin menetelmin. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että hallinnon ja informantteina toimineiden tavallisten singaporelaisten näkemykset standardienglannin ja ns. äidinkielten rooleista ovat pitkälti samankaltaisia. Sen sijaan singlishin osalta näkemykset eroavat huomattavasti. Hallinto pitää singlishiä uhkana eikä katso silla olevan mitään todellista arvoa. Selvä enemmistö tutkimukseen osallistuneista tavallisista singaporelaisista puolestaan pitää singlishiä keskeisenä osana singaporelaista kulttuuria ja kansallista identiteettiä.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803141459
http://hdl.handle.net/10138/233408
Päiväys: 2018
Avainsanat: kieli ja identiteetti
kieli-ideologia
Singapore
singlish
Oppiaine: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot