The Societal Roles of Standard English, Mother Tongue and Singlish in Singapore: A Comparative Study of the Views of the Government and Survey Informants

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141459
Title: The Societal Roles of Standard English, Mother Tongue and Singlish in Singapore: A Comparative Study of the Views of the Government and Survey Informants
Author: Slioor, Ari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia rooleja eri kielillä katsotaan olevan Singaporen etnisesti ja kielellisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa. Tarkastelun kohteena ovat sekä hallinnon että tavallisten singaporelaisten näkemykset asiasta. Tutkimuksessa käsitellyt kielet ovat standardienglanti, ns. äidinkielet (mandariinikiina, malaiji ja tamil) sekä singlish (paikallinen englannin puhekielinen variantti). Singaporen kielipolitiikan perustana on hallinnon näkemys, että singaporelaisten tulee olla kaksikielisiä. Jokaisen tulee osata sekä englantia että omalle etniselle ryhmälleen määrättyä aasialaista äidinkieltä. Kyseisen kielipolitiikan taustalla on kieli-ideologia, jonka mukaan englannin kielen hallinnan tehtävänä on varmistaa Singaporen kilpailukyky kansainvälisessä taloudessa. Lisäksi englannin on määrä toimia eri etnisten ryhmien välisenä lingua francana. Äidinkielten tehtävänä on puolestaan rakentaa singaporelaisille aasialainen ja aasialaisiin arvoihin perustuva identiteetti. Oleellisena osana hallinnon linjaa on myös vastustaa singlishiä. Perusteluna on tyypillisesti näkemys, että singlishin käyttö vaarantaa väestön standardienglannin hallinnan ja siten kansakunnan taloudellisen tulevaisuuden. Hallinnon osalta tutkielmassa keskitytään erityisesti selvittämään sen kieli-ideologista suhtautumista singlishiin kulttuurin ja identiteetin näkökulmasta. Tämä täydentää yllä esitettyä aikaisempaan tutkimukseen perustuvaa kuvausta hallinnon näkemyksistä.Tavallisten singaporelaisten osalta puolestaan selvitetään heidän käsityksiään standardienglannin, äidinkielten ja singlishin merkityksestä yhteiskunnassa. Lopuksi näitä käsityksiä verrataan hallinnon näkemyksiin kyseisten kielten yhteiskunnallisesta roolista. Tutkimusaineistona oli kolme korkea-arvoisten poliitikkojen pitämää puhetta sekä 50 tavallisen singaporelaisen vastaukset sähköiseen kyselylomakkeeseen. Aineistoa analysoitiin laadullisin menetelmin. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että hallinnon ja informantteina toimineiden tavallisten singaporelaisten näkemykset standardienglannin ja ns. äidinkielten rooleista ovat pitkälti samankaltaisia. Sen sijaan singlishin osalta näkemykset eroavat huomattavasti. Hallinto pitää singlishiä uhkana eikä katso silla olevan mitään todellista arvoa. Selvä enemmistö tutkimukseen osallistuneista tavallisista singaporelaisista puolestaan pitää singlishiä keskeisenä osana singaporelaista kulttuuria ja kansallista identiteettiä.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803141459
http://hdl.handle.net/10138/233408
Date: 2018
Subject: kieli ja identiteetti
kieli-ideologia
Singapore
singlish
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record