Pajut matkailun tuulissa – Geikojen ja maikojen roolit nyky-Kioton matkailussa, matkustusmotiiveissa ja matkailun aktiviteeteissa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803131448
Julkaisun nimi: Pajut matkailun tuulissa – Geikojen ja maikojen roolit nyky-Kioton matkailussa, matkustusmotiiveissa ja matkailun aktiviteeteissa
Tekijä: Mäkinen, Johanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan Kioton geikoja ja maikoja matkailun viitekehyksessä. Työn tavoitteena on kuvailla, miten he tänä päivänä kytkeytyvät kaupungin turismiin. Näin ollen työssä tutkitaan geikojen ja maikojen roolia Kioton matkailussa sekä turistien matkustusmotiiveissa ja matkailun aktiviteeteissa. Aihetta koskevan tutkimuskirjallisuuden ja materiaalin tarkastelun lisäksi työssä analysoidaan Kioton kaupungin ja Kyoto Convention & Visitors Bureaun virallista matkaopasta, eli Kyoto Travel Guide -matkailusivustoa, ja Kioton matkailuraportteja, Kyōto Kankō Sōgō Chōsa, vuosilta 2011–2016. Tarkastelun myötä geikojen ja maikojen voidaan todeta näyttäytyvän matkailussa monipuolisesti. Heidän on todettu olevan kaupungin turistisymboli ja viehätysvoiman ilmentymä. He näkyvät myös kaupungin erilaisissa matkailumateriaaleissa ja toimivat kaupungin edustajina. Geikojen ja maikojen rooli ja näkyvyys kaupungin matkailussa on osa pitkää perinnettä ja edustajan roolin voidaan todeta alkaneen vuoden 1875 menestyksekkään kevätfestivaalin myötä. Heidät halutaan nostaa esille myös vetovoimatekijänä kaupungin matkaopassivustolla. Vertaamalla sivustoa muiden hanamachi-kaupunkien matkailusivustojen kanssa voidaan Kanazawan, Fukuokan, Niigatan ja Osakan geishoilla arvioida olevan samansuuntaista näkyvyyttä matkailun näkökulmasta. Kioton matkailuraporteista on nähtävissä, että geikoilla ja maikoilla voi olla vaikutusta matkustusmotiivina saapua Kiotoon ja merkitys on yleisesti suurempi ulkomaalaisille. Geikojen ja maikojen rooli matkustusmotiivina on kasvanut ulkomaalaisten turistien keskuudessa, sillä vuonna 2011 luku oli 9,1% ja vuonna 2016 16,7%. Toisaalta merkitys on ollut suurinta vuonna 2015 (21,0%). Merkitys on myös vaihdellut eri maissa ja alueissa näiden vuosien aikana. Vuonna 2016 Euroopasta, Oseaniasta ja Kiinasta tulevista matkustajista yli 20% ilmoitti geikot ja maikot matkustusmotiivikseen, joten nämä maat muodostavat kyseisen vuoden kärjen. Näiden jälkeen ovat Kaakkois-Aasia (16,2%), USA (14,1%), Taiwan (13,5%), Etelä-Korea (6,7%) ja Hong Kong (2,1%). Japanilaisten keskuudessa geikojen ja maikojen merkitys mat-kustusmotiivina on laskenut hieman vuodesta 2015 (2,6%) vuoteen 2016 (1,8%). Ikäluokittain tarkasteltuna vuonna 2016 eniten merkitystä geikoilla ja maikoilla on 20–29-vuotiaille (3,0%). Geikojen ja maikojen rooli matkustusmotiivina tekee heistä tietyssä mielessä erottuvan ihmisryhmän Kiotossa. Geikoihin ja maikoihin kytkeytyy myös lukuisia matkustusaktiviteetteja: heitä voidaan käydä katsomassa ja valokuvaamassa Gionissa, heiksi voidaan ”muuntautua” pukeutumispalveluiden avulla, heidän esiintymistä voidaan katsoa ja heihin liittyviä matkamuistoja voidaan ostaa. Turistien käynneillä Gionissa on myös varjopuolensa, sillä geikot ja maikot ovat kohdanneet viime vuosina fyysistä ja henkistä häirintää. Geikoihin ja maikoihin liittyvät aktiviteetit voidaan luokitella kolmeen kategoriaan heillä olevan toimijuuden mukaan. Tässä jaottelussa myös matkailijan aktiviteetissa käyttämillä aisteilla on merkitystä. Esitellyt kategoriat ovat 1. objektina olo, 2. esiintyjänä toiminen ja 3. läsnäolo ainoastaan kokijan mielessä. Riippuen siitä, onko aktiviteetin taustalla hanamachi tai ei, geikoilla ja maikoilla voi olla aktiviteetissa rooli myös taloudellisena hyödyn saajana.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803131448
http://hdl.handle.net/10138/233410
Päiväys: 2018
Avainsanat: matkailu
Kioto
geiko
maiko
geisha
Oppiaine: Itä‑Aasian tutkimus
East Asian Studies
Östasienforskning


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot