Riding the Red Dragon – Representing Menstruation in High Fantasy Literature

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141462
Julkaisun nimi: Riding the Red Dragon – Representing Menstruation in High Fantasy Literature
Tekijä: Talvela, Maria
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielma kartoittaa kuukautisten representaatiota high fantasy -tyyppisessä fantasiakirjallisuudessa. Se osoittaa, että kuukautisten esittämistapa on kytköksissä kaksoisstandardiin naishahmojen esittämisessä: naiset esitetään miehiä kehollisempina mutta naiskeho idealisoidaan, ja maskuliinisen roolin omaksuvat naishahmot nähdään feminiinisiä naishahmoja positiivisempina. Kuukautisnarratiivien vähyys puolestaan viittaa siihen, että fantasia arvottaa miesvaltaiset narratiivit naisvaltaisia narratiiveja korkeammalle. Lauren Rosewarnen taksonomiaa kuukautisnarratiiveista hyödyntäen tutkielma kartoittaa, millä tavoilla ja missä konteksteissa fantasiakirjallisuudessa puhutaan kuukautisista. Se ammentaa Elizabeth Groszin kehollisuustutkimuksesta ja osoittaa, että sukupuolitettu keho/mieli-dikotomia elää fantasiakirjallisuudessa vahvana. Tutkielma pohjautuu pääasiassa yhteentoista vuosina 1983¬–2012 kirjoitettuun fantasiakirjaan, joita analysoidaan eri konteksteissa (kuukautisterminologia, kuukautisten alkaminen, hedelmällisyys, ennakkoluulot ja seksismi, kuukautishygienia). Lisäksi se sisältää kolme yksityiskohtaisempaa tapaustutkimusta kuukautiskohtauksista George R.R. Martinin A Song of Ice and Fire -sarjassa. Negatiiviset kuukautisrepresentaatiot ovat kytköksissä hierarkiaan, jossa maskuliinisen roolin omaksuvat naishahmot arvotetaan korkeammalle kuin muut naishahmot. Kuukautisten esittäminen on sidoksissa naisten kehollisuuden esittämiseen sekä fantasian eskapismiin: high fantasy -tyyppisen fantasian yhteiskunnat ovat usein misogyynisiä, ja naishahmojen on tasapainoteltava mieskatseen ja maskuliinisen roolin omaksumista edellyttävän toimijuuden välimaastossa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803141462
http://hdl.handle.net/10138/233417
Päiväys: 2018
Avainsanat: A Song of Ice and Fire
kuukautiset
fantasiakirjallisuus
Oppiaine: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Talvela_Maria_Pro gradu_2018.pdf 1.251MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot