Riding the Red Dragon – Representing Menstruation in High Fantasy Literature

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141462
Title: Riding the Red Dragon – Representing Menstruation in High Fantasy Literature
Author: Talvela, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma kartoittaa kuukautisten representaatiota high fantasy -tyyppisessä fantasiakirjallisuudessa. Se osoittaa, että kuukautisten esittämistapa on kytköksissä kaksoisstandardiin naishahmojen esittämisessä: naiset esitetään miehiä kehollisempina mutta naiskeho idealisoidaan, ja maskuliinisen roolin omaksuvat naishahmot nähdään feminiinisiä naishahmoja positiivisempina. Kuukautisnarratiivien vähyys puolestaan viittaa siihen, että fantasia arvottaa miesvaltaiset narratiivit naisvaltaisia narratiiveja korkeammalle. Lauren Rosewarnen taksonomiaa kuukautisnarratiiveista hyödyntäen tutkielma kartoittaa, millä tavoilla ja missä konteksteissa fantasiakirjallisuudessa puhutaan kuukautisista. Se ammentaa Elizabeth Groszin kehollisuustutkimuksesta ja osoittaa, että sukupuolitettu keho/mieli-dikotomia elää fantasiakirjallisuudessa vahvana. Tutkielma pohjautuu pääasiassa yhteentoista vuosina 1983¬–2012 kirjoitettuun fantasiakirjaan, joita analysoidaan eri konteksteissa (kuukautisterminologia, kuukautisten alkaminen, hedelmällisyys, ennakkoluulot ja seksismi, kuukautishygienia). Lisäksi se sisältää kolme yksityiskohtaisempaa tapaustutkimusta kuukautiskohtauksista George R.R. Martinin A Song of Ice and Fire -sarjassa. Negatiiviset kuukautisrepresentaatiot ovat kytköksissä hierarkiaan, jossa maskuliinisen roolin omaksuvat naishahmot arvotetaan korkeammalle kuin muut naishahmot. Kuukautisten esittäminen on sidoksissa naisten kehollisuuden esittämiseen sekä fantasian eskapismiin: high fantasy -tyyppisen fantasian yhteiskunnat ovat usein misogyynisiä, ja naishahmojen on tasapainoteltava mieskatseen ja maskuliinisen roolin omaksumista edellyttävän toimijuuden välimaastossa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803141462
http://hdl.handle.net/10138/233417
Date: 2018
Subject: A Song of Ice and Fire
kuukautiset
fantasiakirjallisuus
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Talvela_Maria_Pro gradu_2018.pdf 1.251Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record